Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U mag alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen. Bijvoorbeeld een aanbiedstation. U kunt het afval ook aanbieden aan een erkend afvalinzamelaar.

Het is verboden om vuil of afval te storten op andere plaatsen. Dit geldt ook voor groenafval. U kunt een tijdelijke ontheffing op dit verbod aanvragen. Met de ontheffing mag u het afval voor een periode op uw eigen (bedrijfs)terrein opslaan.

Ontvangt u gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen van andere bedrijven voor verdere verwerking? Of wilt u deze afgeven? Meld dit dan bij Rijkswaterstaat via het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een ontheffing aan voor het storten van afval:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U geeft door:
  • uw naam en adres
  • welk soort afval het is
  • hoeveel afval het is
  • waarom u het afval wilt opslaan
  • voor hoe lang u het afval wilt opslaan
  • wanneer en hoe laat u het wilt opslaan

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving