Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente zorgt ervoor dat kinderen uit een arm gezin mee kunnen doen aan verschillende activiteiten. Hiermee wil de gemeente voorkomen dat de kinderen buiten de maatschappij vallen. De gemeente regelt de activiteit zelf. Soms geeft zij ook geld. 

Voorbeelden zijn:

  • contributie van een sportvereniging of toneelgezelschap
  • een abonnement
  • toegangskaartjes
  • de bibliotheek
  • studieboeken

De gemeente Tholen heeft voor de verschillende projecten in het Activiteitenplan Verkeersveiligheid, subsidie ontvangen van de Provincie Zeeland.

Hoe werkt het?

De voorwaarden zijn:

  • Uw kinderen zitten op school of volgen een beroepsopleiding.
  • Uw gezin heeft een laag inkomen (niet meer dan 110% van de bijstandsnorm). 

Contactgegevens

U vraagt de extra hulp voor schoolgaande kinderen aan bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.