Omgevingsvisie

Lees hier de omgevingsvisie (pdf, 11 MB) Planmer beoordeling omgevingsvisie (pdf, 835 KB) Globale planning voortgang proces (pdf, 271 KB)

Voortgang proces omgevingsvisie

Eerder dit jaar stond op deze pagina uitvoerige informatie over de concept omgevingsvisie, het invullen van een enquête, wanneer de participatiebijeenkomsten waren en wanneer commissie- en raadsvergaderingen plaatsvonden.

Op basis van de vele reacties die wij ontvingen hebben we besloten een vervolgtraject te organiseren, waarbij zorgvuldigheid voor snelheid gaat. Bovenaan deze pagina ziet u de raadsbrief 22 mei 2023 met daarin een globale planning.

Zodra we meer inhoudelijke informatie kunnen geven, voegen we dit toe aan deze webpagina.

Medio september/oktober verandert het hoofdonderwerp van deze webpagina in Omgevingswet. Dit met het oog op 1 januari 2024, de dag dat de omgevingswet in werking treedt. Alle informatie over de omgevingsvisie gaat daar dan onderdeel van uitmaken.

Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet, kunt u alvast kijken naar een animatievideo over de nieuwe omgevingswet. Kijk ook naar een animatievideo over participatie volgens de omgevingswet.

Bovenaan deze pagina ziet u ook nog de concept omgevingsvisie en de planmer beoordeling omgevingsvisie. We plaatsen de nieuwe concept omgevingsvisie als we deze hebben geactualiseerd op basis van de globale planning over de voortgang van het proces.