Regentessestraat Tholen

Project herinrichting Regentessestraat Tholen

De gemeente Tholen wil een groot gedeelte van de Regentessestraat opnieuw gaan bestraten. Het gaat om het gedeelte vanaf de Oudelandsestraat tot aan de Plantagestraat. De aanleiding om dit te gaan doen, is in de eerste plaats de toestand van de bestrating. Een extra reden is de toename van extreme buien als gevolg van klimaatverandering. Met een nieuwe inrichting willen we de kans dat er in de toekomst wateroverlast zal optreden zo veel mogelijk beperken. Hierbij besteden we ook aandacht aan het grondwaterbeheer. Tenslotte wordt de huidige riolering plaatselijk gerenoveerd of vervangen.

Bekijk het definitief ontwerp herinrichting Regentessestraat (pdf, 551 KB).

Burgerparticipatie

Graag willen we dat de toekomstige inrichting goed aansluit bij de wensen van de bewoners en gebruikers. Om hier een goed beeld van te krijgen, hebben we een enquĂȘte verstuurd naar de aanwonenden. Hierop hebben we 21 reacties ontvangen. Aan de hand van deze reacties is er een ontwerp opgesteld. Door de beperkte ruimte in de Regentessestraat hadden we niet de mogelijkheid om elke wens te vervullen. We hebben wel gestreefd naar een ontwerp dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van de bewoners, maar dat ook rekening houdt met de functionele eisen, zoals bijvoorbeeld de minimale breedte van de weg. Via deze pagina kunt u het definitief ontwerp ook daadwerkelijk bekijken.