Artist impression park Smerdiek-West

Project herinrichting park Smerdiek-West

In 2022 gaat het dan echt gebeuren: het groene hart van Sint-Maartensdijk gaat er in het nieuwe jaar komen. Hiervoor hebben Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend. In de overeenkomst voor de wijk Smerdiek-West zijn afspraken gemaakt over de aanleg van het nieuwe park met daarin twee appartementengebouwen. 

Stadlander, de gemeente Tholen en Bouwgroep De Nijs-Soffers presenteerden in april 2021 hun plannen voor het nieuwe groene hart van Sint-Maartensdijk. Sindsdien is er veel gebeurd. Het voorlopig ontwerp was in het najaar van 2021 gereed en inwoners en andere gebruikers konden hierop reageren. Momenteel wordt gewerkt aan een definitief ontwerp. Het voorlopig ontwerp vindt u onder aan deze pagina. 

Plannen herinrichting

Het aan te leggen park wordt omringd door de Bloemenlaan, de Frank van Borselenstraat, de Jacoba van Beierenstraat, de M.A. de Ruijterstraat en de Cornelis Vermuydenstraat. De bestaande verharding van de Frank van Borselenstraat gaat weg. Daarvoor komen fiets- en voetpaden terug. Zo wordt het park nóg groter, groener en met de nieuwe inrichting wordt de biodiversiteit vergroot. Binnen het plangebied blijven bestaande bomen waar mogelijk behouden. Het park kleden we verder aan met nieuwe bomen, struiken en vaste planten. Daarbij letten we op de diversiteit van de planten en hun betekenis voor dieren zoals vlinders, bijen, vogels, etc.

Het wordt een inrichting met veel sierwaarde: mooi om naar te kijken en van te genieten. Diverse bankjes en ook speelgelegenheid voor kinderen maken het park tot een heel prettig verblijfgebied. Het park wordt ook zo ingericht dat het gebied helpt om de waterafvoer in de wijk te verbeteren. Bij extreme neerslag kan het park gebruikt worden als buffer om de omliggende straten droog te houden. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen.

Sloop en nieuwbouw

Inmiddels is de firma Konings in opdracht van Stadlander bezig met de voorbereidingen op de sloop van 34 woningen in Smerdiek-West. Het gaat om woningen aan de Bloemenlaan, Frank van Borselenstraat en Jacoba van Beierenstraat (platte daken). Het asbest wordt nu uit de woningen gehaald, zodat begin januari 2022 de eerste woningen tegen de vlakte kunnen. De sloop is eind maart gereed. 
Direct daarna zal Bouwgroep De Nijs-Soffers starten met de nieuwbouw van de 2 appartementengebouwen in het nieuwe park. Het gaat om een woonblok met koopwoningen en een woonblok met sociale huurwoningen voor Stadlander.