Conditie wegdek Langeweg Anna Jacobapolder

Project herinrichting Langeweg Anna Jacobapolder

De gemeente Tholen wil het gedeelte van de Langeweg binnen de bebouwde kom opnieuw gaan bestraten. De aanleiding om dit te gaan doen, is in de eerste plaats de verslechterde conditie van het wegdek.

Burgerparticipatie

Inmiddels hebben we een enquĂȘte verstuurd en maar liefst 50 reacties ontvangen, waarvoor dank! Op basis van deze reacties stellen we een ontwerp op, dat we rond oktober 2022 zullen delen met de aanwonenden. In augustus en september gaan we eerst nog verkeerstellingen doen in de Langeweg.