Conditie wegdek Langeweg Anna Jacobapolder

Project herinrichting Langeweg Anna Jacobapolder

Gemeente Tholen gaat de bebouwde kom van de Langeweg in Anna Jacobapolder opnieuw inrichten. Aanleiding om dit te gaan doen, is onder andere het slechte wegdek. De Langeweg wordt in 2024 opnieuw ingericht, nadat de waterleiding in de straat vervangen is door Brabant Water.

Burgerparticipatie en voorlopig ontwerp

Om de nieuwe Langeweg in Anna Jacobapolder zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen van de bewoners en gebruikers, hebben we een enquête verstuurd. Op deze enquête hebben we vijftig reacties ontvangen, die zo goed mogelijk in het voorlopig ontwerp verwerkt zijn. 

Bekijk de globale resultaten enquête (pdf, 794 KB)

Korte toelichting voorlopig ontwerp

Vanwege de beperkte ruimte in de straat hebben we niet elke wens kunnen verwerken. 

Bekijk het voorlopig ontwerp (pdf, 425 KB)

Enkele punten die verwerkt zijn in het ontwerp:

  • Zwaar landbouwverkeer. Een onderwerp dat regelmatig in de reacties voorkwam, was het zware verkeer dat door het dorp rijdt. Naar aanleiding hiervan hebben we het afgelopen najaar tellingen uitgevoerd op de Langeweg. Hieruit blijkt dat het vooral om lokaal landbouwverkeer gaat. Om het gebruik door zwaar landbouwverkeer te verminderen, hebben we verkeersplateaus in het ontwerp verwerkt.
  • Doorlopend trottoir. Om ervoor te zorgen dat voetgangers veilig kunnen lopen, hebben we in het ontwerp een doorlopend trottoir van 1,20 meter breed langs de gehele Langeweg getekend.
  • Verzamellocaties PMD. Voor het inzamelen van PMD (Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons) hebben we twee verzamellocaties ontworpen. Voor de Zeeuwse Reinigingsdienst is dit een stuk gemakkelijker werken dan zakken die aan lantaarnpalen of verkeersborden hangen.
  • Groen parkje met parkeerplekken. Het stuk grond naast het dorpshuis wordt een groen parkje met parkeerplekken.

Inloopavond

Op woensdag 22 maart organiseren we tussen 19.30 en 21.00 uur een inloopavond in 'Ons Dorpshuis', Langeweg 7 in Anna Jacobapolder. Tijdens deze avond kunt u ons vragen stellen over het voorlopig ontwerp.