Bedrijfsterreinen

De gemeente Tholen is voorzien van een breed aanbod aan bedrijfsterreinen. Deze liggen verspreid over het eiland en verschillen sterk in aard en omvang. Binnen de gemeente Tholen wordt ongeveer 143 hectare in beslag genomen door bedrijfsterreinen. Hiervan bestaat ongeveer 127 hectare uit netto bedrijfsterrein. 

De bedrijfsterreinen in de gemeente Tholen kunnen worden ingedeeld in regionale bedrijfsterreinen en lokale bedrijfsterreinen. Regionale bedrijfsterreinen hebben een duidelijke functie voor huisvesting van bedrijven met een regionaal verzorgings- of herkomstgebied. De grondprijs op de regionale bedrijfsterreinen, voor zover er grond voorradig is: vanaf € 90,20 per m2 exclusief BTW (prijspeil 1 januari 2020).

REWIN

NV REWIN West-Brabant is de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor West-Brabant. REWIN bevordert de regionale economische ontwikkeling door bedrijven te stimuleren in West-Brabant en Tholen te investeren. REWIN informeert bij kantoor en bedrijfsvestiging, ondersteunt bij groei & financiering en ontwikkelt regionale projecten.

Impuls

De NV Economische Impuls Zeeland (Impuls), opgericht op 2 juli 2007, is de ontwikkelingsmaatschappij van Zeeland. Het doel van Impuls is het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse economie: www.impulszeeland.nl.

Huisvesting bedrijfsterreinen

Lokale bedrijfsterreinen hebben een duidelijke functie voor huisvesting van bedrijven die een binding hebben met de betreffende kern. De grondprijs op de lokale bedrijfsterreinen, voor zover er grond voorradig is, bedraagt € 75,35  per m2 exclusief BTW (prijspeil 1 januari 2020).

In verband met milieutechnische belemmeringen mogen op alle bedrijventerreinen geen nieuwe bedrijfswoningen meer worden gerealiseerd.