Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Misschien heeft u vragen over het opgroeien of de opvoeding van uw kinderen. Bijvoorbeeld over ziektes of voeding. Of over problemen thuis. Uw kind kan bijvoorbeeld vaak spijbelen. Of er is veel ruzie. Het kan ook zijn dat uw kind depressief is. Of dat er verslavingsproblemen zijn.

Neem met uw vragen contact op met de gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek en zoekt met u naar een oplossing. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waarbij mensen uit uw omgeving kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. U kunt bijvoorbeeld meedoen aan een opvoedcursus. Ook zijn er soms vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Komt uit het contact met de gemeente naar voren dat u hulp nodig heeft die meer aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden? Dan kan de gemeente u daarbij helpen. De gemeente beslist uiteindelijk, in overleg met u, welke hulp of voorziening u krijgt.

Wat moet ik doen?

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag u zelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u daarmee kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen.

De gemeente maakt een afspraak met u voor een gesprek. Bij dit gesprek mag ook iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld een familielid, kennis of buurman. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

 De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat is probleem?
  • Wat kunt u nog zelf doen?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er voorzieningen die kunnen helpen uw probleem op te lossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een individuele maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan helpt de gemeente u met het aanvragen van de voorziening. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen. Lees hierover meer bij 'Persoonsgebonden budget'.

Klachten?

Heeft u vragen of klachten over uw aanvraag jeugdhulp, dan kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Zij zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. Deze dienstverlening is gratis. 

U kunt de vertrouwenspersoon bereiken:

  • per telefoon: 0800-5551000 op werkdagen van 9 tot 17 uur;
  • per e-mail: info@akj.nl:
  • via online chat, open van maandag tot en met donderdag van 16 tot 22 uur en op vrijdag van 15 tot 17 uur.

Contactgegevens

Maak voor uw hulpvraag een afspraak met een consulent van de gemeente. U kunt dit doen via de knop op deze pagina. U dient in te loggen met uw DigiD.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Wet en regelgeving