Vrijwilligers lopen risico's bij het uitoefenen van hun vrijwillige taken. Daarbij is er een groot verschil in de geboden dekking per gemeente. Ook zijn er veel vrijwilligers verzekerd via hun verenigingen of organisatie. Het gevolg is een grote diversiteit in dekking. De gemeente Tholen heeft daarom per 1 januari 2009 zowel de Basis verzekering als de vrijwilligers Plus polis afgesloten voor alle vrijwilligers binnen de gemeente.

Een aantal veranderingen:


  • Het eigen risico voor organisatie bij aansprakelijkheid voor vrijwilligers , die vastgesteld was op € 100,- wordt geschrapt
  • Het eigen risico voor organisaties bij de verkeersaansprakelijkheid van € 500,- wordt ook geschrapt
  • De maatschappelijke stagiaires, de vrijwilligers van de toekomst, worden volledig  'meegenomen' in de dekking.
  • De premie wordt per premievervaldatum met 20% verlaagd tot 20 eurocent per ingezetene, inclusief assurantiebelasting.