Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Een mantelzorger zorgt voor een familielid, vriend of buur. Het kan zijn dat het geven van deze zorg te zwaar wordt. Als mantelzorger kunt u dan (tijdelijk) ondersteuning krijgen. Meld u hiervoor bij de gemeente. De gemeente gaat met u in gesprek en onderzoekt de mogelijkheden. De gemeente kijkt naar wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen.

Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld dat u hulp krijgt van een vrijwilliger. Of dat de persoon voor wie u zorgt, gebruik gaat maken van een maaltijdservice, zodat u niet meer elke dag hoeft te koken. Ook kan het helpen als u met andere mantelzorgers kunt praten en ervaringen kunt delen.

Komt uit het onderzoek naar voren dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of algemene voorzieningen? Dan kunt u bij de gemeente een maatwerkvoorziening aanvragen. Dit is bijvoorbeeld hulp in de huishouding, kortdurend verblijf of een dagbesteding voor de mantelzorgontvanger.

De gemeente beslist welke voorziening u krijgt. Wel mag u een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben.

Mantelzorgattentie ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg

Ter gelegenheid van de dag van de mantelzorg op 10 november a.s. biedt de gemeente Tholen mantelzorgers, die voor een inwoner van de gemeente Tholen zorgen, een VVV Cadeaubon aan. Deze bon wordt uitgereikt op de dag van de mantelzorg op 10 november 2017. Daarom roept het Steunpunt Mantelzorg alle mantelzorgers in de gemeente Tholen op om zich te registreren via het online formulier. Ook de verzorgde kan zijn of haar mantelzorger online registreren. Dit kan tot en met vrijdag 3 november 2017.

Sinds 5 jaar werkt de gemeente Tholen samen met de Nederlandse Patiënten Vereniging bij het organiseren van een activiteit voor de mantelzorgers op 10 november. Deze vereniging biedt elke geregistreerde mantelzorger in 2017 een attentie aan.

Contactgegevens

Meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw melding. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Wet en regelgeving