Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Hoewel alle lampen voortijdig worden vervangen tegen het einde van hun levensduur, kan het voorkomen dat de openbare verlichting het niet doet. Uw melding is daarom van groot belang voor het verhelpen van storingen.

Heeft u geconstateerd dat de openbare verlichting niet brandt of kapot is, dan kunt u dit melden bij ovstoringzeeland.nl. Op deze site kunnen storingen maar ook schade aan de openbare verlichting gemeld worden. Betrokken partijen hopen hiermee een eenvoudig en altijd bereikbaar loket te bieden om hun dienstverlening in openbare verlichting te verbeteren (Zeeland breed). De website geeft ook aan of er al eerder een melding gedaan is.

De woningcorporaties, gemeente Vlissingen en gemeente Schouwen-Duiveland nemen niet deel aan deze website. Voor storingen met betrekking tot de onder hun beheer vallende lantaarnpalen dient contact met hen te worden opgenomen.

Contactgegevens

Bij gevaarlijke situaties zoals het uitsteken van een kabel, het ontbreken van mastdeurtjes of een aanrijding, dan kan de gemeente gebeld worden, tel. 14 0166.