Ga naar de content van deze pagina.

Overzicht voor het komende seizoen 2018/2019

In het komende winterseizoen zal, zoals gebruikelijk, op diverse plaatsen regulier groot onderhoud worden gepleegd aan openbare beplantingen. Daarnaast zullen, naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole, bomen worden gesnoeid en worden enkele bomen gekapt. Indien mogelijk zullen nieuwe bomen terug geplant worden. In de ondertaande lijst is per kern aangegeven waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren. Ook het vervangen van afgestorven beplantingen vindt plaats in deze periode. Op de locaties waar dat om grote aantallen gaat, is dat ook toegevoegd aan onderstaand overzicht. Het is mogelijk dat (wegens weersomstandigheden) niet alle locaties aangepakt kunnen worden.


Toelichting op de verschillende maatregelen

Uitdunnen:

Het selectief wegnemen van dik hout uit de beplanting. Tot circa 30% van de bestaande beplanting zal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat voor de overblijvende beplanting meer ruimte om uit te groeien.


Kort afzagen

Hierbij wordt alle beplanting tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatregel is bedoeld om een verjonging van de beplanting te bereiken. Na de werkzaamheden zal de beplanting weer opnieuw uitlopen, zodat een jonge groenstrook ontstaat.


Snoeien

Het selectieve terugsnijden van houtige planten. Hierbij worden takken van bomen of heesters afgeknipt.


Kandelaberen

Een snoeitechniek, waarbij de hoofdtakken van boom zwaar ingekort worden, zodanig dat een piramidale vorm ontstaat en de boom het uiterlijk van een kandelaber krijgt.


Renoveren

Beplanting raakt op een gegeven moment versleten of er doen zich problemen voor met wortelonkruiden waardoor de beplanting naar verloop van tijd vervangen moet worden.


Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. Krijger van de afdeling Openbare Werken, tel. 14 0166.

Tholen

 • Dalempark: wilgen kort afzagen in wijkpark Dalempolder kort afzagen

 • Burg. Van Berchemstraat: bosplantsoen uitdunnen en deels kort afzagen

 • Schelde-Rijnweg: bosplantsoen ter hoogte van huisnummer 6a kort afzagen

 • Deltaweg: bosplantsoen langs huisnummer 4 uitdunnen

 • Kreeftenstraat: bosstrook achter de Kreeftenstraat langs paden selectief dunnen en langs schouwstrook de eerste rij kort afzagen

 • Begraafplaats: bosplantsoen nabij urnengraven kort afzagen

 • Begraafplaats: bosplantsoen buitenrand zijde Prins Bernhardstraat uitdunnen

 • Kreeftenstraat: bosplantsoen ter hoogte van huisnummers 23, 25, 40, 43 kort afzagen

 • Garnalenstraat: bosplantsoen naast huisnummer 59 kort afzagen

 • Hoogaarsstraat: bosplantsoen achter huisnummer 43 uitdunnen

 • Machteld van Gelrestraat: bosplantsoen op hoek Burgemeester van der Hoevenstraat uitdunnen

 • Meanderlaan: bosplantsoen achter huisnummer 131 uitdunnen

 • Touwslagersdreef: bosplantsoen achter huisnummer 39-71 en naast 71 kort afzagen

 • Gareelmakersdreef: bosplantsoen naast huisnummer 13 kort afzagen

 • Schuttershof: bosplantsoen op vestingwal rond school De Veste een strook van circa 2 meter breed kort afzagen

 • Bosstraat: bosplantsoen op vestingwal uitdunnen

 • Pergola: kamperfoelie ter hoogte van parkeerplein kort afzagen

 • Molenvlietsedijk: bosplantsoen langs Ter Ankerweg 58 kort afzetten

 • Abraham Crijnssenstraat: bomen ter hoogte van huisnummers 13-35 opnieuw kandelaberen (uitvoering vindt mogelijk plaats buiten het winterseizoen in verband met de geschikte periode voor deze maatregel)

 • Oranjerie: plantsoendeel tegenover nummers 34-36 renoveren (gedeelte van de beplanting, na grondwissel, vervangen door nieuwe heesters en vaste planten)

 • Energieweg: nieuwe beplanting aanbrengen, na grondwissel, ter hoogte van huisnummer 29 en gras inzaaien ter hoogte van huisnummers 15-17
 • Achtererf: ter hoogte van huisnummer 103 beplanting vervangen

 • Hertenkamp: langs voetpad tussen Hertenkamp en Jonkheer van Vredenburchlaan beplanting direct langs voetpad renoveren en een smalle gazonstrook langs het pad realiseren

 • Koningin Julianastraat: in samenhang met (toekomstige) herbestrating trottoir vier vleugelnoten vervangen
 • Gemeentehuis: buxushagen verwijderen

 • Luchtenburgseweg: diverse linden vervangen

 • Hoogaarsstraat: beplanting renoveren langs huisnummer 62

 • Kuipersdreef: beplanting renoveren langs huisnummer 41, 49, 61, 69, 81, 89, 91, 99

 • Jonkheer van Vredenburchlaan: beplanting renoveren langs basketbalveld en tegenover huisnummers 47-55

 • Het Lint: beplanting ter hoogte van huisnummer 1 renoveren

 • Vestetuin: beplanting aanbrengen langs parkeerterrein

 • Plantagestraat: boom aanplanten en bloemenmengsel inzaaien

 • Meanderlaan: beplanting ter hoogte van huisnummers 70/78 renoveren

 • Rosmolen: beplanting naast Watermolen 2 renoveren

 • Polderstraat: afgestorven bomen vervangen door nieuwe bomen

 • Eendrachtsweg: boomvakken op hoek Wal renoveren

 • Hoogaarsstraat: plantstrook naast huisnummer 45 renoveren

 • Welgelegen II: nieuw aangelegde groenvakken aanplanten

 • Burgemeester van Boeienstraat: nieuw aangelegde groenvakken aanplanten

 • Zoekweg: nieuw aangelegde groenvakken aanplanten en inzaaien

 • Oranjerie: nieuwe beplanting aanbrengen in groenvak ter hoogte van nummers 34-36

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Poortvliet

 • Deestraat: bosplantsoen uitdunnen langs parkeerterrein sportpark (zijde Tolweg)

 • Burgemeet: bosplantsoen uitdunnen achter huisnummers 27-35 en 61

 • Burgemeet: kap 1 kleine sierpeer ter hoogte van huisnummer 31

 • Deestraat: 5 bomen aanplanten nabij parkeerterrein sportpark

 • Schoolstraat: bosplantsoen tegenover huisnummers 29 tot en met 33 uitdunnen

 • Bernhardstraat: boom (Sierappel) verwijderen en boom (Iep) terug aanplanten

 • Noordstraat: boom (Linde) aanpassen

 • Deestraat: twee bomen (Vleugelnoot en Walnoot) aanplanten

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Scherpenisse

 • Begraafplaats: bosplantsoen aan zijde Maluslaan uitdunnen

 • Bakkersdijk: bosplantsoen uitdunnen

 • IJsbaan: bosplantsoen uitdunnen langs parkeervakken Westzeedijk en Spuidamstraat

 • Anna van Burenplein: bosplantsoen uitdunnen naast huisnummer 23 en 3 bomen snoeien

 • Burgemeester Bouwensestraat: bomen snoeien ter hoogte van huisnummers 5-9 en 31

 • Watertorenstraat: wilgen knotten

 • Maria van Nassaustraat: wilgen knotten

 • Polderweg: bosplantsoen dunnen naast huisnummer 8

 • Molenweg: nieuwe beplanting aanbrengen in groenstrook

 • Laban Deurloostraat: nieuwe beplanting aanbrengen ter hoogte van nummer 45

 • Beginnerspad: 2 bomen (Sierkers) vervangen

 • Beatrixstraat: nieuwe beplanting aanbrengen ter hoogte van nummer 15

 • Anna van Burenplein: nieuwe beplanting aanbrengen ter hoogte van nummer 10

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Sint-Maartensdijk

 • Oude begraafplaats: bosplantsoen uitdunnen langs Onder de Linde en de randen van de begraafplaats

 • Nieuwe begraafplaats: bosplantsoen selectief uitdunnen

 • Oostsingel: bosplantsoen ter hoogte van brandweergarage uitdunnen

 • Jacob van Beierenstraat: bosplantsoen langs achterzijde huisnummers 2-6 uitdunnen

 • Cornelis Vermuydenstraat: bosplantsoen naast huisnummer 6 kort afzagen

 • Frank van Borselenstraat: bosplantsoen achter huisnummers 36-50 uitdunnen

 • Bloemenlaan: bosplantsoen achter huisnummers 19-37 uitdunnen

 • William Boothstraat: bosplantsoen hoek Hogeweg uitdunnen

 • Bloemenlaan/Gladiolenstraat: wilgen knotten

 • Zuidsingel: wilgen knotten

 • Zwembad Haestinge: bosplantsoen rondom selectief uitdunnen

 • Galgepad: bosplantsoen rand langs zuidzijde sportpark uitdunnen

 • Nijverheidsweg: kap drie bomen (Populier) ter hoogte van kruising Schakelweg en drie bomen terug aanplanten (Esdoorn, Els en Es)

 • Nijverheidsweg: kap tien bomen (Populier) ter hoogte van nummers 8 tot en met 10 en herplant van tien bomen (Sierkers)

 • Nijverheidsweg: kap vijf bomen (Populier) ter hoogte van nummers 24 tot en met 30 en herplant van vijf bomen (Sierkers)

 • Pluimpotweg: kap drie bomen (Populier) ter hoogte van nummers 12 tot en met 16 en herplant van drie bomen (Sierkers)

 • Frank van Borselenstraat: boom (Berk) kappen en boom (Berk) terug aanplanten

 • Dokter Tazelaarstraat: boom (Els) kappen en boom (Vleugelnoot) terug aanplanten

 • Henri Dunantstraat: boom (Lijsterbes) kappen en boom (Vleugelnoot) terug aanplanten

 • Westvest: boom (Lijsterbes) verwijderen

 • Achter 't Bos: drie bomen (Platanen) aanplanten

 • Bloemenlaan: Vijf afgestorven bomen (Esdoorns) verwijderen en vijf bomen (Iepen) terug aanplanten

 • Pluimpot: aanplant bosplantsoen in groenstrook tussen voetbalveld en Pluimpot

 • Albert Schweitzerstraat: op kruising met Rooseveltstraat twee groenvakken renoveren

 • Pieter Werrecorenplein: ter hoogte van speeltuin groenvak renoveren

 • Bloemenlaan: groenvakken ter hoogte van nummers 133 en 141 renoveren

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Stavenisse

 • Nieuwe begraafplaats: bosplantsoen uitdunnen en wilgen knotten

 • Oude begraafplaats: wilgen knotten

 • IJsbaan: wilgen knotten

 • Boswei: bosplantsoen uitdunnen langs wandelpad ter hoogte van ijsbaan

 • Boswei: bosplantsoen nabij speeltuin uitdunnen

 • Stoofdijk: bosplantsoen uitdunnen langs buitenzijde dorpsbos

 • Pilootweg: boom (Populier) kappen en boom (Iep) terug aanplanten

 • Graaf van Loonstraat: nieuwe beplanting aanbrengen ter hoogte van nummer 1

 • Schoolstraat: nieuwe beplanting aanbrengen langs speeltuin (achter Graaf van Loonstraat 1-5)

 • Buurtweg: drie bomen (Es) aanplanten

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Oud-Vossemeer

 • Molenweg: bosplantsoen langs weg en bedrijven Klaverveld uitdunnen

 • Prins Mauritsstraat: bosplantsoen hoek Prins Willem-Alexanderstraat kort afzagen en bosplantsoen hoek Secretaris Rijstenbilstraat uitdunnen

 • Van Zeijlstraat: bosplantsoen nabij speeltuin uitdunnen

 • Damasstraat: bosplantsoen (komoelje) kort afzagen

 • Secretaris Rijstenbilstraat: boom tegenover huisnummer 28 kappen

 • Molenweg: boom (Es) kappen en boom (Es) terug aanplanten

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Sint-Annaland

 • Nieuwe begraafplaats: bosplantsoen rondom selectief uitdunnen

 • F.M. Boogaardweg: bosplantsoen tegenover aula/hoek Tienhoven uitdunnen

 • Oude begraafplaats: bosplantsoen selectief uitdunnen

 • Van den Bosstraat: beplanting langs de Schutse kort afzagen

 • Stoofweg: beplanting omvormen naast Stoofweg 1 en 1 boom kappen

 • Tienhoven: boom (Lijsterbes) kappen en twee bomen (Vleugelnoot en Eik) terug aanplanten

 • Dorpsbos: boom (Wilg) kappen en boom (Wilg) terug aanplanten

 • 's-Gravenkreek: twee bomen aanplanten (Iep)

 • Van den Bosstraat: twee bomen (Iep) aanplanten

 • Brugstraat: boom (Iep) aanplanten

 • Burgemeester Baasstraat: twee bomen (Eik) aanplanten

 • Nieuwlandseweg: afgestorven boom (Iep) verwijderen en nieuwe boom (Walnoot) terug aanplanten

 • Brede School: grondwallen rond schoolplein renoveren; nieuwe beplanting aanbrengen met onder andere toevoeging van vijf bomen

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Sint Philipsland

 • Luijsterlaan: bosplantsoen langs sportpark uitdunnen

 • Plataanstraat: struiken (Potentila) kort afzagen

 • Berkepad: bosplantsoen ter hoogte van Zuiddijk 66 koft afzagen en struiken kort afzagen

 • Zijpestraat: struiken (Weigelia) kort afzagen

 • Stationsstraat: bosplantsoen uitdunnen

 • Bedrijventerrein

 • Zuiddijk: boom (Iep) ter hoogte van Karreveld 1 kappen en boom (Iep) terug aanplanten

 • Oude begraafplaats: afgestorven boom (Sierkers) verwijderen en boom (Sierkers) terug aanplanten

 • Volkerakstraat: boom (Vleugelnoot) aanplanten

 • Eendrachtstraat: boom (Es) aanplanten

 • Gladiolenstraat: twee bomen (Bolacacia) aanplanten

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen

Anna Jacobapolder

 • Trapveld: bosplantsoen rondom selectief uitdunnen

 • Langeweg: bomen kappen ter hoogte van huisnummers 4 en 45

 • Diversen: op diverse locaties afgestorven heesters en bomen vervangen