Overzicht voor het komende seizoen 2020/2021

In het komende winterseizoen zal, zoals gebruikelijk, op diverse plaatsen regulier groot onderhoud worden gepleegd aan openbare beplantingen. In de onderstaande lijst is per kern aangegeven waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren. Het is mogelijk dat (wegens weersomstandigheden) niet alle locaties aangepakt kunnen worden. Daarnaast zullen, naar aanleiding van de boomveiligheidscontrole, bomen worden gesnoeid en worden enkele bomen gekapt en bomen terug aangeplant. Ook het vervangen van afgestorven beplantingen vindt plaat in deze periode.

 

Toelichting op de verschillende maatregelen

Uitdunnen:

Het selectief wegnemen van dik hout uit de beplanting. Tot circa 30% van de bestaande beplanting zal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat voor de overblijvende beplanting meer ruimte om uit te groeien.

 

Kort afzagen

Hierbij wordt alle beplanting tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatregel is bedoeld om een verjonging van de beplanting te bereiken. Na de werkzaamheden zal de beplanting weer opnieuw uitlopen, zodat een jonge groenstrook ontstaat.

 

Snoeien

Het selectieve terugsnijden van houtige planten. Hierbij worden takken van bomen of heesters afgeknipt.

 

Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer C. Verheijen van de afdeling Openbare Werken, tel. 14 0166.

Tholen

 • Meanderlaan, opkronen zuilbomen tot 1,5 meter
 • Schelde Rijnweg, bosplantsoen dunnen
 • Eendrachtsdijk, bos voorkant langs weg afzetten
 • Schuttershof, rond school de Veste overlast wegzagen
 • Dalempark, wilgen afzetten
 • Diverse plaatsen wilgen knotten
 • Hoogaarsstraat, bosplantsoen uitdunnen achter nummers 31 tot en met 49
 • Begraafplaats, verschillende stukjes bosplantsoen uitdunnen
 • Burgemeester van Vrijberghestraat, bosplantsoen uitdunnen naast nummer 1 en achter nummer 16
 • Zwembad 'de Spetter', struikbeplanting rond de jonge boomaanplant snoeien
 • Meanderlaan, bosplantsoen uitdunnen achter nummer 30
 • Touwslagersdreef, bosplantsoen uitdunnen achter nummers 39 tot en met 70
 • Rosmolen, bosplantsoen bij speeltuin uitdunnen
 • Jonkheer van Vredenburchlaan, bosplantsoen bij speeltuin uitdunnen
 • Meulvliet zijde Zoekweg, wilgen terugnemen in verband met overbelasting

Poortvliet

 • Dorpsbos, selectieve uitdunning
 • Paasdijkweg, Es kappen (tonderzwam)
 • Paasdijkweg ter hoogte van nummers 9-9a, Pyracantha omvormen naar gras (naast garage)
 • Begraafplaats, bosplantsoen afzetten
 • Schoolstraat tegenover nummers 29 en 31, bosplantsoen uitdunnen (voorste rij)
 • Deestraat tegenover Tolweg, bosplantsoen uitdunnen
 • Tolweg, wilgen knotten
 • Philip de Goedestraat tegenover nummer 24, Symphoricarpos afzettten
 • Achterstraat, Prunus ceracifera 'Nigra' afzetten
 • Kerkplein bij nummer 33, Laurier afzetten

Scherpenisse

 • Burgemeester Bouwensestraat bij nummer 62, bosplantsoen uitdunnen
 • Begraafplaats, waar nodig bosplantsoen uitdunnen
 • Bakkersdijk, wilgen knotten en bosplantsoen uitdunnen
 • School Watertorenstraat, wilgen knotten
 • Beatrixstraat in wadi, wilgen knotten
 • Spuidamstraat trapveld, bosplantsoen uitdunnen
 • Noordstraat bushalte, rand bosplantsoen afzetten

Sint-Maartensdijk

 • Anjerstraat bij huisnummer 1, beplanting uitdunnen
 • Rozenstraat speeltuin, bosplantsoen uitdunnen
 • President Rooseveltstraat bij glasbak, bosplantsoen uitdunnen
 • Nieuwe begraafplaats, bosplantsoen waar nodig uitdunnen
 • Oude begraafplaats, boomvormers uitdunnen
 • Oude begraafplaats, wilg verwijderen
 • Pluimpot wandelpad, wilgen knotten
 • Zuidsingel, wilgen knotten
 • Gladiolenstraat, knotten
 • Westpoort, wilgen knotten
 • Achter 't Bos, bolacacia's knotten
 • Kluutlaan, Symphoricarpos kort zetten
 • Oostsingel nabij brandweerkazerne, uitdunnen
 • Oostsingel nabij nummer 51 Zuidsingel, bosplantsoen uitdunnen
 • Achter Bloemenlaan nummers 110 - 184 Gladiolenstrawat, bosplantsoen uitdunnen
 • Nieuwe Haestinge en trainingsveld, bosplantsoen uitdunnen
 • Hoek Radda Barnenstraat en Julianastraat bij nummer 1, bosplantsoen uitdunnen
 • Parallelweg nummer 4, bosplantsoen uitdunnen

Stavenisse

 • Nieuwe begraafplaats, wilgen knotten en bosplantsoen uitdunnen
 • Schoolstraat, Linde verwijderen die van binnen rot is en zwamvorming heeft
 • Oude begraafplaats, wilgen knotten en 1 wilg rondom terugnemen
 • Stoofdijk ijsbaan, wilgen knotten
 • Boswei watergang, bosplantsoen uitdunnen
 • Bernhardistraat bij huisnummers 12 en 45, bosplantsoen uitdunnen
 • Schoolstraat achter nummers 27 en 29, bosplantsoen uitdunnen
 • Schoolstraat speeltuin, bosplantsoen uitdunnen

Oud-Vossemeer

 • Dorpsbos, selectief uitdunnen
 • Dorpsbos, randen opsnoeien ten behoeve van maaibeleid
 • Begraafplaats, bosplantsoen uitdunnen
 • Bou Kooijmanstraat bij gymzaal, bosplantsoen afzetten
 • Secretaris Rijstenbilstraat nummers 2 tot en met 28 achterzijde, bosplantsoen uitdunnen
 • Dorpsweg tegenover nummer 23, bosplantsoen uitdunnen
 • Dokter Renesstraat tegenover nummer 34, bosplantsoen afzetten
 • Van Zeijlstraat bij nummers 12 en 14, bosplantsoen uitdunnen

Sint-Annaland

 • Dorpsbos, selectief uitdunnen
 • Huijgensstraat bij nummers 20, 95 en 98, bosplantsoen uitdunnen op 3 plaatsen
 • Huijgensstraat bij nummer 1, Hazelaar uitdunnen
 • Anna van BourgondiĆ«straat tegenover nummer 4, Vuurdoorn afzetten (solitairen)
 • Anna van BourgondiĆ«straat tegenover nummer 4, Berberis en Lonicera gedeeltelijk afzetten
 • Nieuwe begraafplaats, bosplantsoen uitdunnen
 • Brugstraat bij nummer 4, rozen afzetten
 • Tuinstraat bij nummers 12, 24 en 28, Lonicera gedeelte afzetten
 • Hoenderweg ter hoogte van nummer 19 bosplantsoen afzetten
 • Hoenderweg, wilgen knotten
 • Annewas nummers 1 tot en met 23 achterzijde, bosplantsoen uitdunnen
 • Burgemeester Smithstraat achterzijde speeltuin, afzetten Laurier
 • Burgemeester Smithstraat ter hoogte van nummer 28 plantsoen uitdunnen
 • Klipper, wilgen knotten
 • Wellevaete, Laurier afzetten
 • Domineehof, rozen afzetten

Sint Philipsland

 • Nieuwe begraafplaats, bosplantsoen afzetten
 • Zijpestraat tegenover nummers 24 tot en met 38, Liguster afzetten
 • Zijpestraat naast nummer 11, bosplantsoen uitdunnen
 • 't Slaak nummer 1, Cornus afzetten
 • Boserf nummer 2, Symphoricarpos afzetten
 • Gladiolenstraat ter hoogte van nummer 2, Symphoricarpos afzetten
 • Henri Dunantstrat 2, Berberis afzetten
 • Stationsstraat rondom trapveld, bosplantsoen uitdunnen
 • Bedrijventerrein achterzijde rondom, bosplantsoen uitdunnen (bomen vrijzetten)

Anna Jacobapolder

 • Trapveld Steintjeskreek, bosplantsoen uitdunnen
 • Begraafplaats, Cotoneaster afzetten