Ga naar de content van deze pagina.

Overzicht voor het komende seizoen 2017 / 2018

In het komende winterseizoen zal, zoals gebruikelijk, op diverse plaatsen regulier groot onderhoud worden gepleegd aan openbare beplantingen. Daarnaast zullen bomen die voor overlast zorgen of die gevaarlijk situaties veroorzaken worden gekapt. Indien mogelijk zullen nieuwe bomen terug geplant worden. In de onderstaande lijst is per kern aangegeven waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren. Het is mogelijk dat (wegens weersomstandigheden) niet alle locaties aangepakt kunnen worden.


Toelichting

Uitdunnen:

Het selectief wegnemen van dik hout uit de beplanting. Tot circa 30% van de bestaande beplanting zal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat voor de overblijvende beplanting meer ruimte om uit te groeien.


Kort afzagen

Hierbij wordt alle beplanting tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatregel is bedoeld om een verjonging van de beplanting te bereiken. Na de werkzaamheden zal de beplanting weer opnieuw uitlopen, zodat een jonge groenstrook ontstaat.
 
Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. Krijger van de afdeling Openbare Werken, tel. 14 0166.

Tholen

 • Dalempark: wilgen kort afzagen in wijkpark Dalempolder

 • Hoogaarsstraat: bosplantsoen naast nr. 31 en achter nr. 33 t/m 43 uitdunnen

 • Burg. Van Berchemstraat: bosplantsoen uitdunnen en deels kort afzagen, acherkant dode boom verwijderen

 • Burg. Waghtoplein: bosplantsoen naast nr. 2 kort afzagen
 • Jan van Beaumontstraat: bosplantsoen gedeeltelijk kort afzagen, wegfrezen in verband met onderhoud

 • Molenvlietsedijk: bosplantsoenstrook tussen De Regenboog en De Eben Haêzer kort afzetten

 • Regentessestraat: bosplantsoen aan achterzijde ter hoogte van oude molenpad aan slootzijde kort afzetten

 • Meanderlaan/Rosarium: bosplantsoen in groenzone tussen Meanderlan en Rosarium kort afzetten en de achterste rij van de haag verwijderen

 • Rosmolen: bosplantsoen rondom de speeltuin uitdunnen

 • Schelde-Rijnweg: bosplantsoen ter hoogte van nr. 6a kort afzagen

 • Deltaweg: bosplantsoen langs nr. 4

 • Zwembad de Spetter: bosplantsoen uitdunnen aan de uiterste randen enoverig bosplantsoen kort afzagen

 • Stadspark (vestingwallen): bosplantsoen uitdunnen

 • Bos achter de Kreeftenstraat: langs paden bosplantsoen selectief dunnen of kort afzagen en langs schouwstrook eerste rij kort afzagen

 • Grindweg: bosplantsoen kortzetten en bomen kappen in verband met project reconstructie van de weg

 • Ter Vate: bosplantsoen tussen Ter Vate en Verbrandestraat kort afzagen

 • Diverse locaties: wilgen knotten

 • Burg. van Vrijberghestraat: heesters/struiken achter nr. 2-10 rooien en gras inzaaien

 • Burg. van Vrijberghestraat: plantvlakken achter nr. 20, 32 en 38 omvormen (nieuwe beplanting aanplanten), 4 sierappels kappen ter hoogte van nr. 14 en 42, 5 lijsterbessen kappen ter hoogte van nr. 14, 26 en 28, 5 sierkersen aanplanten (herplant ter hoogte van nr. 14, 16, 18, 28 en 30)

 • Garnalenstraat: 1 els ter hoogte van nr. 49 kappen
 • Plantagestraat: 1 esdoorn ter hoogte van nr. 7 kappen

 • Welgelegen: 1 es aanplanten

 • Touwslagersdreef: 1 amberboom ter hoogte van nr. 59 aanplanten

 • Meanderlaan: 1 zuilbeuk ter hoogte van nr. 169 en 5 rode beuken ter hoogte van nr. 49 aanplanten

 • Burg. Van Boeijenstraat: 1 sierpeer aanplanten

 • Dilt: 2 amberbomen aanplanten

 • Spin: 1 sierpeer en 1 sierkers aanplanten

 • Zoekweg: 2 platanen aanplanten

 • Bosstraat: 1 plataan aanplanten

 • Eendrachtsweg: 1 zuilbeuk aanplanten

Poortvliet

 • Burgemeet: bosplantsoen uitdunnen en bomen snoeien

 • Achterstraat: struiken (forsythia) kort afzagen

 • Julianastraat: heesters kort afzagen

 • Jan van de Slikkeplein: struiken (laurier) kort afzagen

 • Tolweg: wilgen knotten

 • Sportvelden: bosplantsoen langs dorpsbos uitdunnen

 • Noordstraat: 3 sierkersen aanplanten

 • Bernhardstraat: 1 meidoorn kappen

 • Deestraat: 1 sierpeer ter hoogte van Burgemeet 1 en 6 wilgen bij sportpark kappen, 5 wilgen aanplanten (herplant bij sportpark)

Scherpenisse

 • Achter bushalte: bosplantsoen uitdunnen

 • Bakkersdijk: bosplantsoen uitdunnen

 • Westzeedijk/Spuidamstraat: bosplantsoen uitdunnen

 • Beatrixlaan: bosplantsoen rond de wadi uitdunnen

 • Begraafplaats: bosplantsoen selectief uitdunnen

 • Platteweg/Scaldisstraat: 1 els aanplanten

 • Laban Deurloostraat: 4 amberbomen aanplanten

Sint-Maartensdijk

 • Wal: bosplantsoen kort afzagen

 • Bloemenlaan: bosplantsoen uitdunnen langs achterpad

 • Gladiolenstraat: bosplantsoen uitdunnen langs achterpad

 • Tulpstraat: bosplantsoen uitdunnen langs achterpad en naast nr. 1 bosplantsoen uitdunnen

 • Rozenstraat: bosplantsoen uitdunnen langs achterpad

 • Rädda Barnen-/Julianastraat: bosplantsoen kort afzagen

 • Westvest: bosplantsoen bij de kerk (Rehobolth) uitdunnen

 • Bloemenlaan/F. van Borselenstraat: bosplantsoen 'tussenstrook' kort afzagen

 • President Rooseveltstraat: bosplantsoen ter hoogte van glasbak en nr. 36-66 
 • Sportlaan : bosplantsoen uitdunnen

 • Zwembad: bosplantsoen uitdunnen

 • Voetbalvelden: bosplantsoen selectief uitdunnen

 • Nieuwe begraafplaats: bosplantsoen uitdunnen

 • Achter 't Bos: 4 acacia's kappen, 3 platanen aanplanten (herplant)

 • Pluimpot/Sportvelden: 59 populieren kappen, 7 wilgen en 6 elzen herplanten

 • Plevierlaan: 1 amberboom aanplanten

 • Meerkoetlaan: 1 sierpeer aanplanten

 • Prins Constantijnlaan: 1 linde aanplanten

Stavenisse

 • Schoolstraat/Dr. Bernhardistraat: bosplantsoen uitdunnen

 • Schoolstraat gymzaal/school: bosplantsoen uitdunnen

 • Schoolstraat speeltuin: bosplantsoen uitdunnen

 • Poststraat/Boswei: bosplantsoen uitdunnen

 • Boswei wandelpad: bosplantsoen uitdunnen

 • Nieuwe begraafplaats: bosplantsoen uitdunnen

 • Prinses Irenestraat: 1 amberboom aanplanten

 • Prinses Beatrixstraat: 1 sierkers aanplanten

Oud-Vossemeer

 • Begraafplaats: bosplantsoen kort afzagen

 • Doornickstraat: rozen kort afzagen

 • Dorpsweg: bosplantsoen kort afzagen

 • Onder de Molen: bosplantsoen langs wandelpad uitdunnen

 • Pr.W. Alexanderstraat: 1 lijsterbes kappen

 • Dokter Renesstraat: 1 amberboom aanplanten

 • Weelhoekstraat: 1 esdoorn kappen

 • Weelhoekstraat: 1 iep (iepziekte-resistent) aanplanten

Sint-Annaland

 • Hoenderweg: bosplantsoen ter hoogte van trapveld uitdunnen

 • Bosstraat/Tienhoven: heesters (potentilla) kort afzagen

 • Begraafplaats: bosplantsoen kort afzagen

 • F.M. Boogaardweg: bosplantsoen rond waterpartij dunnen

 • Voetbalvelden: bosplantsoen uitdunnen

 • Tienhoven: 1 lijsterbes kappen, 1 sierkers aanplanten (herplant)

 • Weststraat: 1 esdoorn kappen ter hoogte van nr. 37

 • Huygensstraat: 1 iep kappen ter hoogte van nr. 96, 2 iepen (iepziekte-resistent) aanplanten

 • Noordstraat: 1 tulpenboom kappen ter hoogte van nr. 27

 • Havenplein: 1 zuileik aanplanten

 • Burg. Smithstraat: 1 amberboom aanplanten

 • Tienhoven: 1 sierkers en 1 amberboom aanplanten

 • Hoenderweg: 1 sierpeer aanplanten

 • Tjalk: aanplant 1 veldesdoorn

 • Spinnaker: aanplant 3 iepen en 6 veldesdoorns

Sint Philipsland

 • Industrieweg: bosplantsoen naast nr. 4 kort afzagen

 • Schelpkreekstraat: heesters (weigelia) kort afzagen

 • Berkenpad: bosplantsoen deels uitdunnen en deels kort afzagen

 • Mosselkreekstraat: heesters (potentilla) kort afzagen

 • Achterstraat: heesters (berberis) achterste rij kort afzagen

 • Voetbalvelden: bosplantsoen uitdunnen en deels kort afzagen

 • Voorstraat: aanplant 1 linde

 • Schelpkreekstraat: 2 iepen kappen, 2 iepen (iepziekte-resistent) aanplanten (herplant)

 • Boserf: 1 amberboom aanplanten

 • Boserf: 2 iepen (iepziekte-resistent) aanplanten

Anna Jacobapolder

 • Steintjeskreek: struiken (sneeuwbes) kort afzagen