Snoeiplan 2021/2022

 

De periode november-maart is de zogenoemde rustperiode van beplantingen. In deze periode zal, zoals gebruikelijk, op diverse plaatsen worden gesnoeid aan openbare beplantingen. In de onderstaande lijst is per kern aangegeven waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren.

Het is mogelijk dat (wegens weersomstandigheden) niet alle locaties in deze periode aangepakt kunnen worden. (Bij het maken van dit overzicht was de boomveiligheidscontrole nog in uitvoering. Maatregelen die voortkomen vanuit deze controle zullen zoveel mogelijk ook in deze periode worden uitgevoerd, maar zijn dus nog niet opgenomen op dit overzicht).

 

Toelichting op de verschillende maatregelen

 

Uitdunnen

Het selectief wegnemen van dik hout uit de beplanting. Tot circa 30% van de bestaande beplanting zal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat voor de overblijvende beplanting meer ruimte om uit te groeien.

 

Kort afzagen/afzetten

Hierbij wordt alle beplanting tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatregel is bedoeld om een verjonging van de beplanting te bereiken. Na de werkzaamheden zal de beplanting weer opnieuw uitlopen, zodat een jonge groenstrook ontstaat.

 

Snoeien

Het selectieve terugsnijden van houtige planten. Hierbij worden takken van bomen of heesters afgeknipt.

 

Knotten

Een knotboom wordt gevormd door een stam op ca. 2,5 m. hoogte af te zagen. Op die plaats wordt dan de nieuwe vertakking gevormd. Bij het knotten worden deze takken afgezaagd waardoor zich op die plek nieuwe loten gaan vormen.

 

Kandelaberen

Een snoeitechniek waarbij de takken van een boom tot op de gesteltakken worden afgezaagd, waardoor zich op die plek nieuwe loten gaan vormen.

 

Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer C. Verheijen van team Openbare Werken, tel. 14 0166.

Tholen

 • Touwslagersdreef naast huisnr. 2 – Vuurdoorn kort afzagen
 • Touwslagersdreef naast huisnr. 14 – Prunus uitdunnen
 • Burgemeester van Lichtenbergstraat – Bosplantsoen uitdunnen
 • Hoogaarsstraat naast 1 – Bosplantsoen uitdunnen
 • Hoogaarsstraat achterzijde – Bosplantsoen, gedeelte ca. 1,5 meter breed langs pad, afzetten
 • Kreeftenstraat naast 43 – Bosplantsoen achter garage afzetten  
 • Tussen Mossellaan en Kreeftenstraat – Een gedeelte van het bosplantsoen afzetten
 • Burgemeester van Berchemstraat, achterzijde – Bosplantsoen uitdunnen
 • Burgemeester Wagthoplein, achterzijde – Bosplantsoen uitdunnen
 • Machteld van Gelrestraat naast en achter 46 – Bosplantsoen uitdunnen
 • Machteld van Gelrestraat naast 88 – Bosplantsoen uitdunnen
 • Hoek Kaaij/Bosstraat – Bosplantsoen uitdunnen
 • Oesterstraat 15 t/m 37 – Bosplantsoen uitdunnen
 • Meanderlaan 16-20 – Bosplantsoen uitdunnen

 

Poortvliet

 • Deestraat, sportpark langs parkeerterrein – Een gedeelte van het bosplantsoen afzetten
 • Philips de Goedestraat – Rozen afzetten
 • Burgemeester van Doornstraat – Een gedeelte van de Prunus afzetten  
 • Hogedorpstraat naast nr. 14 – Bosplantsoen afzetten  
 • Julianastraat – Spirea afzetten
 • Burgemeet naast nr. 1 – Kornoelje afzetten
 • Burgemeet naast nr. 12 – Berberis afzetten
 • Burgemeet naast 27 – Bosplantsoen afzetten
 • Burgemeet t.h.v. 42 t/m 62 – Klimop snoeien  
 • Burgemeet, naast Budelpack – Bosplantsoen dunnen
 • Achterstraat t.h.v. nr. 3 – De beplanting afzetten
 • Zuidplantsoen – De Prunus gedeeltelijk afzetten
 • Stoofstraat – De kamperfoelie gedeeltelijk afzetten
 • Havenweg (Strijen) – Bosplantsoen uitdunnen  

 

 

Scherpenisse

 • Begraafplaats  - Bosplantsoen dunnen
 • Beatrixstraat wadi – Bosplantsoen dunnen
 • Bakkersdijk – Bosplantsoen dunnen en wilgen knotten
 • Westzeedijk – Voorkant bosplantsoen dunnen
 • Trapveld nabij ijsbaan Spuidamstraat– Bosplantsoen dunnen
 • Noordstraat bij bushalte – Bosplantsoen dunnen
 • Burgemeester Bouwensestraat t.h.v. 14 – Olijfwilg versmallen
 • Polderweg – Bosplantsoen uitdunnen
 • Gouderegenlaan achterzijde – gefaseerd het bosplantsoen dunnen
 • Beatrixlaan naast nr. 2 – Bosplantsoen afzetten  

Sint-Maartensdijk

 • Nijverheidsweg nabij nr. 38 – Bosplantsoen dunnen
 • Nieuwe begraafplaats Kastelijnsweg – Bosplantsoen dunnen
 • Oude begraafplaats – Bosplantsoen dunnen
 • Bloemenlaan 110-184 achterzijde – ca. 1,5 m breed bosplantsoen afzetten en daarbij ook ca. 80 cm. breed langs het wandelpad geschikt maken om een bloemenmengsel in te zaaien.
 • Gladiolenstraat (achter Kastelijnsweg 1-9)– één rij Prunus afzetten
 • Kluutlaan – één vak Symphoricarpos afzetten
 • Westpoort bij nr. 8 – beplanting afzetten
 • Rädda Barnenstraat – Afzetten bosplantsoen
 • Oostsingel – Bosplantsoen dunnen

Stavenisse

 • Schoolstraat speeltuin – Bosplantsoen afzetten
 • Hoek Schoolstraat/Dokter Bernhardistraat nabij sloot – Bosplantsoen dunnen
 • Pilootweg bij trapveld – Bosplantsoen deels afzetten
 • Nieuwe begraafplaats Prins Bernhardstraat -  Bosplantsoen dunnen
 • Schoolstraat 31 en 37 – rand van de Spirea afzetten
 • Boswei t.h.v. nr. 3 – Vuurdoorn afzetten

Oud-Vossemeer

 • Klaverveld – Bosplantsoen deels afzetten, deels dunnen
 • Molenstraat begraafplaats – Bosplantsoen dunnen
 • Molenstraat begraafplaats – Treurwilg kandelaberen
 • Prins Mauritsstraat – Bosplantsoen dunnen
 • Weelhoekstraat – Forsythia afzetten
 • Weelhoekstraat t.h.v. nr. 56 – Taxus snoeien
 • Marehoek t.h.v. nr. 23 – Vuurdoorn afzetten
 • Marehoek t.h.v. nr. 36 – Bosplantsoen dunnen
 • Marehoek t.h.v. nr. 1 – Bosplantsoen afzetten
 • Secretaris Rijstenbilstraat t.h.v. nr. 26 – Escalonia afzetten
 • Bou Kooijmanstraat bij Gymzaal – Bosplantsoen afzetten
 • Onder de Molen (pad naar school) – Bosplantsoen dunnen
 • Dorpsweg – Bosplantsoen dunnen
 • Doornickstraat – Rozen afzetten
 • Van Zeylstraat naast nr. 12 – Bosplantsoen afzetten 

Sint-Annaland

 • Langeweg t.h.v. Brandweerkazerne - Bosplantsoen deels dunnen , deels afzetten
 • Langeweg t.h.v. Wellevaete - Bosplantsoen deels dunnen, deels afzetten
 • Hoenderweg nabij trapveld – Bosplantsoen dunnen
 • Huijgenstraat t.h.v. 98 en achter 111 – Bosplantsoen dunnen en deels afzetten
 • Huijgenstraat t.h.v. nr. 1 – Hazelaar afzetten
 • F.M. Boogaardweg naast nr. 1 – Gedeeltelijk afzetten van heesters
 • F.M. Boogaardweg begraafplaats - Bosplantsoen dunnen
 • F.M. Boogaardweg naast nr. 15 -  Bosplantsoen dunnen
 • Baasstraat naast nr. 65 - Bosplantsoen deels dunnen, deels afzetten
 • Tienhoven bij speeltuin – Bosplantsoen afzetten
 • Tonhuisstraat – Rozen afzetten
 • Annewas – Bosplantsoen deels dunnen, deels afzetten
 • Tuinstraat – Kamperfoelie afzetten
 • Nieuwstraat t.h.v. 17 en 23 – Bol-essen knotten

Sint Philipsland

 • Zijpestraat begraafplaats – Bosplantsoen deels afzetten en deels dunnen
 • Zijpestraat naast nr. 11 -  Bosplantsoen deels afzetten en deels dunnen
 • Luysterlaan – Bosplantsoen deels afzetten en deels dunnen
 • Schelpkreekstraat thv. nr 40 – Kamperfoelie afzetten
 • Berkenpad – Bosplantsoen deels dunnen, deels afzetten
 • Berkenpad – Sneeuwbes afzetten
 • Plataanstraat t.h.v. nr. 4 – Kamperfoelie afzetten
 • Mosselkreekstraat t.h.v. nr. 50 – Heesters afzetten
 • Mosselkreekstraat t.h.v. nr. 30 – Heesters afzetten
 • Eendrachtstraat – Sneeuwbes afzetten
 • Gladiolenstraat t.h.v. nr. 40 – Kamperfoelie afzetten
 • Zuiddijk t.h.v. eikenlaan – Struikwilgen afzetten
 • Zuiddijk t.h.v. eikenlaan – Kamperfoelie afzetten
 • Zuiddijk t.h.v. gemaal – Olijfwilg afzetten
 • Karreveld – Forsythia afzetten
 • Deensestraat nabij Tramput/speeltuin – Deels afzetten, deels dunnen
 • Industrieterrein - Deels afzetten, deels dunnen

Anna Jacobapolder

 • Langeweg dorpshuis – Kamperfoelie afzetten
 • Beatrixstraat – Sneeuwbes afzetten