Ga naar de content van deze pagina.

De gemeente Tholen heeft een groenvisie samengesteld. Deze is vastgesteld door de gemeenteraad in april 2004.  De groenvisie is uitgewerkt in groenstructuurplannen per kern.

De groenstructuurplannen geven het belang van het groen voor de kernen aan. Er is omschreven hoe de gemeente om gaat met het groen, hoe het groen ingericht wordt en hoe het groen wordt beheerd. Het is een plan voor de komende 10 jaar. Er staat verwoord hoe de waarden die openbaar groen heeft in de kernen kan worden vergroot en wat daarvoor nodig is. 

In de Groenstructuurplannen worden voor elke kern de projecten genoemd die uitgevoerd zullen worden om op termijn de gewenste kwaliteit te krijgen. Het College heeft op 19 juli 2005 de plannen vastgesteld als leidraad voor het openbaar groen in de komende tien jaar. De groenstructuurplannen zijn in opdracht van de gemeente gemaakt door BTL Planbureau B.V. in Oisterwijk.


Groenstructuurplannen per kern