Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Gladheid op de weg kan gevaarlijk zijn. De gemeente probeert dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door te strooien met zout of door sneeuw weg te schuiven.

Waar wordt er zout gestrooid?

De gemeente strooit alleen zout binnen de bebouwde kom en alleen op plaatsen die eigendom zijn van de gemeente. De gemeente strooit niet op privé gebied.

Wanneer wordt er geen zout gestrooid?

Tussen 22 en 4 uur wordt er niet gestrooid. ’s Nachts is er te weinig verkeer op de weg zodat het zout niet “in” de sneeuw gereden wordt. Het strooien heeft daardoor minder effect.

Wat moet ik doen?

De gemeente strooit eerst zout op de belangrijkste wegen. Daarna op minder belangrijke wegen.

Doorgaande wegen

  • Wegen waar veel verkeer rijdt;
  • Alle wegen waar 50 kilometer per uur gereden mag worden;
  • Alle fietspaden en bedrijventerreinen:
  • Doorgaande route’s;
  • Aanrijroutes bij de scholen, verzorgingshuizen en vertreklocaties van hulpverleningsvoertuigen.

Soms wordt er tijdens werkdagen ook gestrooid op trappen, hellingen, bushaltes, rond bejaardentehuizen, winkels en scholen. Op zondag worden de wegen rondom de kerken ook mee gestrooid.

Overige wegen

Alle overige wegen in de kernen worden alleen bij forse sneeuwval of ijzel gestrooid. Het strooien start wanneer de belangrijkste wegen gestrooid zijn. Als wordt verwacht dat wegen maar een korte tijd glad zijn dan wordt er niet gestrooid. De gladheid is weer voorbij voordat de strooiers op pad zijn.

Tips

  • Probeer uw auto altijd zo te parkeren dat een vrachtauto of tractor die aan het strooien is er langs kan;
  • Als u van huis vertrekt zorg dan dat u alert bent op gladheid.

De stoep voor uw huis

Het is voor de gemeente onmogelijk overal te strooien. Als u zelf de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij kunt houden dan kunnen alle voetgangers veilig over trottoir lopen. En wanneer u uw stoep schoonveegt, veegt u dan meteen even het trottoir mee van uw buren als zij hiertoe zelf niet in staat zijn. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de overlast zoveel mogelijk beperkt blijft.

Contactgegevens

Gemeente Tholen. Tel. 14 0166