De Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 is een bijzondere verkiezing geworden. Kiezers van 70 jaar en ouder konden een briefstem uitbrengen via de post of het afgiftepunt dat was ingericht op het gemeentehuis in Tholen. Op de vroeg stemdagen 15 en 16 maart konden voornamelijk kiezers die vanwege hun gezondheid extra risico liepen hun stem uitbrengen. Het overgrote deel van de kiezers is op dé verkiezingsdag 17 maart naar de stembus gegaan. Op deze pagina delen we alle uitslagen.

 

De gemeente Tholen heeft de Tweede Kamerverkiezingen afgesloten met een opkomstpercentage van 80,26% (van totaal 19.689 stemgerechtigden).

 

De opgave N11 (vaststelling aantal stemmen in de gemeente door burgemeester) en de processen-verbaal N10-1 per stembureau en E-1 (vooropening briefstembureau) en E-2 (telling briefstembureau) liggen tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis. Als u de papieren versie van de opgave en de processen-verbaal wilt inzien, kunt u een afspraak maken met Publiekszaken via 14 0166.