Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Op 20 maart 2019 kunt u stemmen voor de verkiezingen voor de provinciale staten en de waterschappen. Dit zijn 2 aparte verkiezingen die op dezelfde dag gehouden worden. U mag alleen stemmen met een stempas. U krijgt voor beide verkiezingen een aparte stempas.

De gemeente waar u staat ingeschreven valt onder een provincie en een waterschap. Voor welke provincie en waterschap u mag stemmen hangt af van de gemeente waar u staat ingeschreven op 4 februari 2019. De stempassen krijgt u op dit adres thuisgestuurd. Stemmen kan in 1 van de stembureaus binnen de gemeente.

Bij het stemmen moet u zich kunnen identificeren. Daarvoor zijn verschillende documenten toegestaan voor de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Zonder stempas en identiteitsbewijs mag u niet stemmen.

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen.

Wat moet ik doen?

U ontvangt de stempassen voor de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen uiterlijk 6 maart 2019.

U stemt als volgt:

 • Ga naar een stembureau in uw gemeente.
 • U neemt mee:
  • uw stempassen
  • uw identiteitsbewijs (deze mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn)

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? 
Zo vraagt u een nieuwe stempas voor de verkiezingen voor de provinciale staten of waterschappen aan:

 • Online via DigiD bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk op 15 maart 2019 hebben ontvangen. 
 • Mondeling bij de gemeente. Dit kan tot 19 maart 2019 om 12.00 uur. Neem uw identiteitsbewijs mee.

Hoe werkt het?

U krijgt een stempas voor de verkiezingen voor de provinciale staten of waterschappen als u:

 • Nederlander bent
 • staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen
 • niet uitgesloten bent van het kiesrecht

Voor de verkiezingen voor de waterschappen krijgt u ook een stempas als u:

 • de nationaliteit hebt van een ander land van de Europese Unie, of
 • een geldige verblijfsvergunning hebt

Wet en regelgeving