Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u in het buitenland woont en daar staat ingeschreven, kunt u nog wel stemmen. U mag dan stemmen voor het Europees Parlement.

Om te kunnen stemmen meldt u zich eenmalig aan als kiezer buiten Nederland bij de gemeente Den Haag. Hierna ontvangt u voor iedere verkiezing de juiste documenten. U kunt dan op de volgende manieren stemmen:

 • per brief
 • met een schriftelijke volmacht
 • met een kiezerspas als u op de dag van de stemming in Nederland bent

Woont u in een ander land van de Europese Unie en staat u daar ingeschreven? Dan kunt u ook in dat land stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement. U moet zich dan wel registeren in het land waarin u woont. 

Staat u nog wel ingeschreven in Nederland, maar bent u tijdens de Europees Parlementsverkiezingen tijdelijk in het buitenland? Kijk dan voor meer informatie op de website van de gemeente Den Haag.

Wat moet ik doen?

Zo meldt u zich eenmalig als kiezer buiten Nederland aan:

Bent u geregistreerd? Dan ontvangt u voor iedere verkiezing automatisch uw briefstembewijs en het stembiljet.

Zo stemt u per brief:

 • U vult het stembiljet in.
 • U verstuurt het stembiljet met de retourenvelop.
 • U stuurt de volgende stukken met het stembiljet mee:
  • uw briefstembewijs
  • een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart.
 • voor de Europees Parlementsverkiezingen moet de brief uiterlijk op 23 mei 2019 om 15:00 uur zijn ontvangen.

Zo stemt u per schriftelijke volmacht:

 • Een schriftelijke volmacht vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.
 • De gemeente Den Haag moet uw aanvraag uiterlijk 6 weken voor de dag van de stemming hebben ontvangen.

Zo stemt u met een kiezerspas:

 • Een kiezerspas vraagt u aan bij de gemeente Den Haag.
 • De gemeente Den Haag moet uw aanvraag uiterlijk 6 weken voor de dag van de stemming hebben ontvangen.
 • U kunt met een kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het registreren als kiezer in het buitenland zijn:

 • u bent Nederlander
 • u bent niet uitgesloten van het kiesrecht
 • u bent niet ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • u bent 17 jaar of ouder. U kunt pas stemmen voor de verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent

Wet en regelgeving