Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand machtigen. U geeft dan iemand anders toestemming om namens u te stemmen. Dit kan op 2 manieren:

 • U machtigt iemand via een onderhandse volmacht. De gemachtigde gebruikt dan uw stempas.
 • U kunt iemand schriftelijk machtigen. Dan krijgt degene die namens u gaat stemmen een volmachtbewijs toegestuurd.

Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel in basisregistratie personen (BRP) ingeschreven? Dan kunt u stemmen door een schriftelijke volmacht te geven. Voor de Europees Parlementsverkiezingen kunt u dit ook met een onderhandse volmacht of brief doen. Hierover leest u meer op de website van de gemeente Den Haag. 

Wat moet ik doen?

Zo geeft u een onderhandse volmacht af voor de verkiezingen:

 • Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
 • Zet uw handtekening.
 • Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten.
 • Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag uw identiteitsbewijs ook via een smartphone of tablet laten zien.
 • De gemachtigde stemt met uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs.

Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen

Aanvraag van een schriftelijke volmacht:

 • Online via DigiD bij de gemeente. De gemeente moet uw aanvraag uiterlijk op 20 mei 2019 hebben ontvangen.

Hoe werkt het?

Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • zich bij het stemmen moet identificeren

Bij een onderhandse volmacht moet de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen als u. Voor een schriftelijke volmacht mag de gemachtigde in een andere gemeente wonen.

Wet en regelgeving