Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Om in Nederland te stemmen, moet u zich kunnen identificeren. Identificeren betekent dat u bewijst wie u bent.

De volgende documenten kunt u gebruiken ter indentificatie:

Scroll onderstaande tabel om meer te zien

Document

  Uitgegeven in:    
  Nederland Alle EU-lidstaten + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen Zwitserland Overige landen
Paspoort Ja Ja Ja Ja/Nee
Rijbewijs Ja Ja Nee Nee
Identiteitskaart Ja Ja Ja Nee
Vreemdellingen- document Ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Let op !

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de verkiezingen. Een papieren rijbewijs mag u niet meer gebruiken als identiteitsbewijs.

Vermissing identiteitsdocument

Als een kiezer zijn identiteitsbewijs is verloren – of deze is gestolen – , dan kan hij zich in het stemlokaal identificeren aan de hand van een kopie van het proces-verbaal betreffende vermissing, in combinatie met een document met diens naam en voorzien van diens foto (bijvoorbeeld een NS-abonnement of een bibliotheekpas).

Kiesgerechtigdheid

Provinciale Statenverkiezingen

U mag stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U staat op 4 februari 2019 ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • U woont in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt

Waterschapsverkiezingen

U mag stemmen voor het algemeen bestuur van de waterschappen onder de volgende voorwaarden:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU). Of u heeft een geldige verblijfsvergunning
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U staat op 4 februari 2019 ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)
 • U woont in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt

Verkiezingen Europees Parlement

U mag stemmen voor de leden van het Europees Parlement als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU)
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U staat op 9 april 2019 ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP)

Dit geldt ook als u inwoner bent van Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Heeft u de Nederlandse nationaliteit en verblijft u tijdens de Europese verkiezingen in een land dat geen lid is van de EU? Dan kunt u stemmen vanuit het buitenland. Verblijft u niet in Nederland maar een land dat wel lid is van de EU? Dan kunt u op 2 manieren stemmen:

 • U stemt in de lidstaat waar u woont
 • U stemt vanuit het buitenland

Kiesrecht mensen met verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking hebben kiesrecht. Het stemrecht is wel een individueel recht. Dat betekent dat mensen zelfstandig hun stem moeten kunnen uitbrengen. Zij mogen niet beïnvloed worden door anderen. Het is daarom niet toegestaan dat kiezers vanwege een geestelijke beperking hulp krijgen in het stemhokje. Uitleg buiten het stemhokje is wel toegestaan, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen.

Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mogen zich bij het stemmen laten ondersteunen. Bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met Parkinson.

Wet en regelgeving


Let op!

U kunt zich niet identificeren met andere pasjes en kaarten, zoals een openbaarvervoerkaart, bedrijfspas, collegekaart, bankpas of zwemabonnement.