Ga naar de content van deze pagina.

Op woensdag 20 maart 2019 vinden de Provinciale Statenverkiezingen èn waterschapsverkiezingen plaats. Tegelijkertijd met de leden van de provinciale staten worden de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van de waterschappen gekozen.


Op donderdag 23 mei 2019 vindt de Europees Parlementsverkiezing plaats. Er kan dan gestemd worden op de Nederlandse leden in het Europees Parlement.