Ga naar de content van deze pagina.

Met ingang van 1 januari 2015 kunnen inwoners van de gemeente Tholen weer gebruik maken van de lening duurzame particuliere woningverbetering.

 

Aanvraag indienen

De provincie Zeeland en de gemeente Tholen hebben gezamenlijk budget beschikbaar gesteld voor de verbetering van oudere particuliere koopwoningen. Voor de besteding van deze gelden zal de gemeenteraad op 23 april 2015 de Verordening Stimuleringsregeling duurzame particuliere woningverbetering Tholen 2015 vaststellen. Het is echter al vanaf 1 januari 2015 mogelijk een beroep op dit budget te doen.


Voor wie is de regeling bedoeld?

Eigenaar-bewoners van woningen:

  • Met een WOZ-waarde van minder dan € 170.000,00;
  • Die zijn gebouwd vóór 1960;
  • Die geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning,
  • Waarvoor nog niet eerder een lening of subsidie voor woningverbetering is verstrekt.

Hoe groot is de lening?

U kunt minimaal € 5.000,00 en maximaal € 25.000,00 lenen. De rente bedraagt 1% vast en is vast gedurende de looptijd van 20 jaar.


Waarvoor kan de stimuleringsregeling gebruikt worden?

De regeling kan worden gebruikt voor het treffen van stimuleringsmaatregelen aan de woning. Tot de stimuleringsmaatregelen worden gerekend:

  • Maatregelen om gebreken aan het casco van het de woning op te heffen;
  • Maatregelen ter bevordering van de geschiktheid van de woning voor de huisvesting van ouderen;
  • Maatregelen om het water- en energiegebruik in de woning te verminderen.

Voor uitgebreidere informatie wordt u verwezen naar eerdergenoemde verordening die gedownload kan worden op de gemeentelijke website. 


Hoe worden de aanvragen behandeld?

Op volgorde van binnenkomst. De regeling stopt als het budget is uitgeput.


Hoe kunt u een aanvraag doen?

U kunt het beste contact opnemen met de heer W.A. Fase van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Handhaving, via telefoonnummer 14 0166. Hij kan u ook informatie verschaffen over de inhoud van de verordening, de voorwaarden en de procedure.