Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U heeft toestemming nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naartoe mag komen. Als u een groot evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente.

Wilt u op zondag of een feestdag een evenement organiseren voor 13.00 uur? Dan moet u ook een ontheffing van de Zondagswet aanvragen.

Voorbeelden van een groot evenement zijn een braderie, concert, optocht of wedstrijd. Een klein evenement is bijvoorbeeld een straatfeest of buurtbarbecue.

Wat moet ik doen?

Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen, geeft u door:

 • waarom u het evenement organiseert
 • wanneer en hoe laat het moet plaatsvinden
 • hoeveel mensen u verwacht

Hoe werkt het?

Wanneer heeft u een vergunning nodig:

 • Er komt publiek.
 • U organiseert een evenement in:
  • een tent
  • de openlucht
  • een gebouw dat normaal niet voor evenementen bedoeld is
 • U schenkt tijdens het evenement alcoholische dranken buiten een horecabedrijf.
 • U draait muziek (geen normaal of huiselijk gebruik).
 • U heeft een toilet nodig op het evenement.
 • Er zijn verkeersmaatregelen nodig voor het evenement.

Let op! Wanneer u alcohol gaat schenken moet u voor zowel een klein evenement als voor een groot evenement een tijdelijke ontheffing voor het schenken van alcohol aanvragen.

Wat kost het?

Een evenement melden is gratis.

Contactgegevens

U meldt uw evenement bij de gemeente.

Heeft u een vergunning nodig? Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving


Vooraankondiging

 1. Lijst met aangemelde evenementen 2018 (pdf)

Organisatoren hebben evenementen aangemeld voor de evenementenkalender 2018. De kalenderdatum is slechts een akkoordverklaring voor de datum van het te organiseren evenement en is nadrukkelijk geen evenementenvergunning. De organisator van een evenement moet voor het organiseren van het evenement tijdig een volledige aanvraag evenementenvergunning indienen bij de gemeente.