Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Let op! Vanaf 1 juli 2020 mogen onder voorwaarden weer evenementen worden georganiseerd. De organisatie, deelnemers en bezoekers van een evenement dienen zich te houden aan de voorwaarden welke vanwege het coronavirus zijn gesteld door de rijksoverheid en lokaal via de Noodverordening Veiligheidsregio Zeeland.

Een evenement is een gebeurtenis die voor het publiek toegankelijk is. Wanneer u een evenement organiseert, meldt u dit bij de gemeente of u vraagt een vergunning aan. Dit is afhankelijk van de omvang van uw evenement. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij een klein evenement volstaat een melding, bij een groot evenement vraagt u een vergunning aan.

Klein evenement

Een klein evenement is een evenement dat weinig overlast geeft voor bewoners en verkeer, bijvoorbeeld een rommelmarkt, straatfeest of buurtbarbecue. Op kleine evenementen zijn weinig mensen aanwezig. U dient een klein evenement te melden bij de gemeente en aan een aantal voorwaarden te voldoen.

Groot evenement

Een groot evenement trekt veel mensen en kan overlast geven voor de omgeving en/of verkeer, bijvoorbeeld een braderie, carnavalsoptocht, kermis, concert of festival. Als niet voldaan wordt aan de voorwaarden van een klein evenement is sprake van een groot evenement en heeft u voor het organiseren van het evenement een evenementenvergunning nodig.

Hoe werkt het?

 • U vult ruim 12 weken van tevoren de quickscan (Evenement organiseren, melding of vergunning) in. Hiermee wordt bepaald of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding voor het evenement volstaat.
 • Een melding klein evenement doet u uiterlijk 2 weken voorafgaand aan het evenement.
 • Voor een evenement dat niet aan de voorwaarden van een klein evenement voldoet, dient u uiterlijk 10 weken voor aanvang van het evenement een complete vergunning te hebben ingediend.
 • U zorgt zelf voor een veilig verloop van het evenement.

Welke bijlagen moet u meesturen?

Bij een aanvraag voor een evenementenvergunning moet u in ieder geval een plattegrond van de evenementenlocatie (op schaal) en een draaiboek meesturen. Voor grotere evenementen wordt een veiligheidsplan, een verkeersplan en/of een calamiteitenplan gevraagd.

Andere vergunningen of toestemmingen?

Organiseert u een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft? Neem dan contact op met de gemeente voordat u de vergunning aanvraagt.

Mogelijk moet u ook een vergunning of ontheffing aanvragen voor bijvoorbeeld:

 • het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden;
 • het organiseren van een evenement op zondag of een feestdag;
 • het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf;
 • het tijdelijk schenken van alcohol;
 • het gebruik van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd;
 • het maken van muziek of hard geluid op straat.

Met het doorlopen van het digitale formulier wordt u hierop gewezen.

Let op ! Wanneer u alcohol gaat schenken, moet u voor zowel een klein evenement als voor een groot evenement een tijdelijke ontheffing voor het schenken van alcohol aanvragen.

Wat kost het?

Een evenement melden is gratis. Voor het aanvragen van een evenementenvergunning betaalt u leges.

Contactgegevens

Neem contact op met de gemeente voordat u een vergunning aanvraagt voor een groot evenement waarvoor u mogelijk meerdere vergunningen nodig heeft.

Heeft u vragen over de stukken die u moet aanleveren of andere vragen?

U kunt uw vragen e-mailen naar vergunningen@tholen.nl of u neemt telefonisch contact op via het algemene telefoonnummer.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving


Vooraankondiging

 1. Lijst met aangemelde evenementen 2020(pdf305 KB)

Organisatoren hebben evenementen aangemeld voor de evenementenkalender 2020. De kalenderdatum is slechts een akkoordverklaring voor de datum van het te organiseren evenement en is nadrukkelijk geen evenementenvergunning. De organisator van een evenement moet voor het organiseren van het evenement tijdig een volledige aanvraag evenementenvergunning indienen bij de gemeente.