Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

Hou ook rekening met het volgende:

  • U kunt een uittreksel voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben (en een geldig identiteitsbewijs van uzelf en van de ander).
  • Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

Wat moet ik doen?

U betaalt uw uittreksel uit de basisregistratie personen bij de aanvraag. Verder heeft u nodig:

  • uw geldige identiteitsbewijs

Wat kost het?

Een uittreksel kost € 7,60.

Contactgegevens

U vraagt een uittreksel uit de basisregistratie personen aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Wet en regelgeving