Logo WhatsApp buurtpreventie

Whats App Buurtpreventie is een Whats App-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk of buurt, dorp of stad door bewoners. Via een Whats App-groep kunnen inwoners elkaar eenvoudig waarschuwen. Het doel van Whats App Buurtpreventie is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Door Whats App Buurtpreventie kunnen inwoners zelf hun eigen buurt in de gaten houden.

Op www.wabp.nl kunnen Whats App-groepen geregistreerd worden. Door te registreren komt de groep op de kaart te staan en kunnen mensen kijken of er al een groep in de buurt is waarbij ze kunnen aansluiten, of dat er een nieuwe groep opgericht kan worden. Ook zijn er op de website richtlijnen te vinden die handig zijn als de Whats App-groep eenmaal is opgericht.