De gemeente Tholen wil onveilige situaties voorkomen. Daarom heeft de gemeente belangrijke risico's en risico-objecten binnen haar grenzen geïnventariseerd en gekeken wat er gedaan kan worden om de veiligheid te vergroten. Een voorbeeld daarvan is dat bestemmingsplannen zo aangepast worden dat nieuwe risico-objecten uit de directe woonomgeving worden geweerd. De gemeente let er op dat de wet- en regelgeving toegepast wordt en handhaaft als dat nodig is. Met de bedrijven die een risico-object zijn wordt overlegd en samengewerkt om de veiligheid te verbeteren.