Het plan heeft betrekking op het grondgebied van de gemeenten gelegen in de Provincie Zeeland: Reimerswaal en Tholen en de gemeenten gelegen in de Provincie Noord-Brabant: Bergen op Zoom, Moerdijk en Steenbergen. Alleen die aspecten die aanvullend op of afwijkend zijn van de rampenplannen van deze gemeenten worden in dit rampbestrijdingsplan uitgewerkt. Het Rampbestrijdingsplan Schelde-Rijnverbinding is gebaseerd op eerder opgestelde rampbestrijdingsplannen. De eerder opgestelde rampbestrijdingsplannen komen met het vaststellen van deze versie te vervallen.(pdf2 MB)