Enscape park Smerdiek-West

Waarom herinrichting?

In Smerdiek-West, een sympathieke wijk in het westen van Sint-Maartensdijk, wordt een nieuw park aangelegd. Het park wordt omringd door de Bloemenlaan, de Frank van Borselenstraat, de Jacoba van Beierenstraat, de M.A. de Ruijterstraat en de Cornelis Vermuydenstraat. Smerdiek-West is grotendeels gebouwd in de jaren zestig. Veel woningen zijn verouderd. In deze wijk werken de gemeente Tholen, woningcorporatie Stadlander en Bouwgroep De Nijs-Soffers samen aan een fijne woonomgeving met moderne, energiezuinige en levensloopbestendige woningen. Zo blijft het ook in de toekomst goed wonen in Smerdiek-West.

 

Plannen herinrichting

De bestaande verharding gaat weg en er komen fiets- en voetpaden voor terug. Zo wordt het park nóg groter, groener en wordt de biodiversiteit vergroot. Binnen het plangebied blijft ten minste de moeraseik behouden. Deze boom zal tijdens werkzaamheden beschermd worden, zodat hij gespaard kan blijven. De gemeente wil ook een kleine rij linden in de Frank van Borselenstraat als bomenrij behouden. Het park zal ook de waterafvoer in de wijk verbeteren. Bij extreme neerslag kan het park gebruikt worden als buffer om de omliggende straten droog te houden. Zo worden twee vliegen in één klap geslagen.

 

Burgerparticipatie

De exacte inrichting van het park staat nog niet vast. Graag willen we dat de toekomstige inrichting van het park goed aansluit bij de wensen van de bewoners en gebruikers. In het voorjaar van 2021 konden zij hun wensen kenbaar maken via een enquête. 

 

Contact

Heeft u vragen over het project dan kunt u mailen naar gemeente@tholen.nl onder vermelding van Park Smerdiek-West.