Ga naar de content van deze pagina.

Op de website Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen vindt u de actuele gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland.


Snel zoeken

Als u op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen bent klik dan op 'zoeken' en selecteer:

  • De soort voorziening;
  • Kies een gemeente;
  • Klik op 'zoeken op kenmerken'.