Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Iemand die een bijstandsuitkering krijgt, moet veranderingen op tijd doorgeven. De gemeente controleert actief of iemand recht heeft op een uitkering. Denkt u dat iemand fraudeert? Meld dit bij de gemeente.

Heeft u zelf een uitkering? Geef veranderingen dan op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.

Als er twijfel is over het recht op de uitkering, start de gemeente een fraudeonderzoek. Blijkt uit het onderzoek dat u fraudeert? U moet al het geld dat u teveel heeft gehad, terugbetalen. Daarnaast krijgt u een boete die even hoog kan zijn als het bedrag dat u terug moet betalen. Fraudeert u binnen 5 jaar opnieuw? Dan wordt de boete nog hoger.

Voorbeelden van uitkeringsfraude zijn:

 • niet doorgeven van een verandering in uw inkomen of vermogen, bijvoorbeeld dat u zwart werkt of een dure auto heeft
 • niet doorgeven dat u gevangen zit
 • niet doorgeven dat uw gezinssamenstelling verandert of dat u getrouwd of gescheiden bent, of u doet alsof u gescheiden bent (schijnverlating)
 • een vals adres opgeven

Een fraudeonderzoek werkt zo:

 • De gemeente verzamelt informatie en nodigt u uit voor een gesprek.
 • De gemeente komt op huisbezoek.
 • De gemeente start een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kijkt de gemeente onder andere op uw adres of de informatie klopt.
 • Denkt de gemeente dat u al lange tijd fraudeert? En meer dan een bepaald bedrag (€ 50.000) teveel heeft gekregen? Dan doet de sociale recherche een strafrechtelijk onderzoek.

Wat moet ik doen?

Om uitkeringsfraude te melden, geeft u door:

 • waar de fraude is gepleegd (adressen)
 • op welke werktijden dit gebeurde
 • eventueel gegevens over een auto
 • hoeveel geld ermee is verdiend (inkomsten)
 • met wie de verdachte samenwoont

Hoe werkt het?

Iedereen kan uitkeringsfraude melden, ook instanties zelf. U mag de fraude ook anoniem melden.

Contactgegevens

Als u iemand verdenkt van fraude met een uitkering, kunt u dit doorgeven bij de gemeente. Dit kan ook anoniem.

Wet en regelgeving