Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Bent u ondernemer en heeft u financiële problemen door het coronavirus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen krijgen vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

Dit zijn de regels:

 • U krijgt de uitkering voor maximaal 3 maanden.
 • U krijgt maximaal € 1503 netto per maand. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden.
 • U hoeft de uitkering niet terug te betalen.

Als u de uitkering heeft aangevraagd voor 1 juni 2020 (Tozo 1):

 • De regeling werkt terug tot 1 maart 2020.
 • Uw vermogen of het inkomen van uw partner tellen niet mee in de beoordeling van uw aanvraag.

Als u de uitkering aanvraagt van 1 juni tot en met 30 september 2020 (Tozo 2):

 • De regeling werkt terug tot 1 juni 2020.
 • Het inkomen van uw partner telt mee in de beoordeling van uw aanvraag. Als het inkomen van uw huishouden hoger is dan het sociaal minimum, krijgt u geen Tozo.

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. De lening is maximaal € 10.157. U betaalt 2% rente. Dat is een lager rentepercentage dan normaal. Per 1 juni 2020 moet u verklaren dat er geen sprake is van surseance van betaling of een faillissement. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw onderneming en de vennoten waarmee u samenwerkt.

Woont u in 1 van deze landen of in Zwitserland? En heeft u een bedrijf in Nederland? Dan kunt u de lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht.

Er zijn nog meer maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites:

Let op!

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd. Per 1 juni zijn de voorwaarden anders.

Voor het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) hoeft u geen kosten te maken. Er zijn bedrijven die u hulp aanbieden bij het aanvragen van de Tozo. Dit is meestal niet gratis. Lukt het u niet zelf? Of heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u de tijdelijke uitkering voor ondernemers aan:

 • Controleer of u voldoet aan de voorwaarden om de tijdelijke uitkering te krijgen.
 • U doet uw aanvraag bij de gemeente waar u woont.
 • U heeft onder andere nodig:
  • gegevens over uw bedrijf, zoals uw KvK-nummer en uw meest recente jaarrekening
  • gegevens over uw inkomen
  • laatste bankafschrift van de rekening waarop u de uitkering of lening wilt ontvangen
  • een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (ook van uw eventuele partner)
 • U moet uitleggen waarom u de lening nodig heeft. 

De gemeente beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag. Heeft u sneller geld nodig om van te leven? Dan kunt u een voorschot krijgen.

Hoe werkt het?

U kunt op de website KrijgikTozo.nl een aantal vragen beantwoorden. U krijgt dan een advies of u de tijdelijke uitkering of lening kunt aanvragen. De voorwaarden voor beide regelingen zijn niet hetzelfde. Hierdoor kunt u misschien de ene regeling wel aanvragen en de andere niet. 

De belangrijkste voorwaarden om de tijdelijke uitkering of lening voor ondernemers aan te vragen zijn:

 • U verliest uw inkomen (of een groot deel daarvan) door het coronavirus.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U bent voor 17 maart 2020 begonnen met uw onderneming.
 • U voldoet aan het urencriterium van de Belastingdienst.
  • Begon u na 1 januari 2019 met uw bedrijf? Dan moet u gemiddeld 23,5 uur per week voor uw bedrijf gewerkt hebben.
 • U krijgt nog geen Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving