Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U bent als nieuwkomer verplicht om in te burgeren. Misschien kunt u niet inburgeren of bent u al voldoende ingeburgerd. Vraag dan om een ontheffing. Dit betekent dat u toestemming heeft om niet in te burgeren.

U kunt geen ontheffing aanvragen als u niet kunt lezen of schrijven (analfabetisme).

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u ontheffing aan voor de inburgeringscursus:

  • U neemt contact op met DUO.

Als u ernstig ziek bent of een geestelijke of lichamelijke beperking heeft, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u aantoonbaar uw best heeft gedaan maar het examen niet heeft gehaald, levert u bij uw aanvraag aan:

Als u voldoende bent ingeburgerd, levert u bij uw aanvraag aan:

  • een ingevuld ‘Aanvraagformulier ontheffing inburgeringsplicht op grond van aantoonbaar voldoende ingeburgerd’
  • een ingevulde werkgeversverklaring

Mogelijk heeft u vóór 1 januari 2013 gehoord dat u moet inburgeren en is vóór deze datum uw verblijfsvergunning afgegeven. Dan valt u nog onder de oude regels. U vraagt dan de ontheffing aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het aanvragen van een ontheffing zijn:

  • U bent ernstig ziek of heeft een geestelijke of lichamelijke beperking.
  • U heeft aantoonbaar uw best gedaan, maar u heeft uw examen niet gehaald.

U kunt ook een ontheffing aanvragen als u voldoende bent ingeburgerd. U bent voldoende ingeburgerd als u:

  • al 10 jaar of meer onafgebroken in Nederland woont, of
  • al 5 jaar of langer werkt in Nederland of hier vrijwilligerswerk doet, en
  • de Nederlandse taal goed spreekt

Wet en regelgeving