Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De IOAW-uitkering vult uw inkomen aan als u 50 jaar of ouder en werkloos bent. Hoe hoog uw IOAW-uitkering wordt, hangt af van:

 • uw inkomen
 • het inkomen van uw partner

Lees hier meer over de hoogte van uw IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering wordt aan het eind van elke maand uitbetaald.

Wat moet ik doen?

Aanmelden uitkering IOAW

Voor het aanmelden heeft u een aantal gegevens nodig:

 • Een DigiD inlogcode. Als u nog geen DigiD inlogcode heeft, kunt u die aanvragen via de website van DigiD
 • Uw burgerservicenummer. U vindt deze bijvoorbeeld op uw zorgverzekeringspas.
 • Gegevens over uw inkomsten.
 • Gegevens over uw bankrekeningen.
 • Gegevens van uw partner.
 • Uw woonsituatie.
 • Uw e-mailadres.

Van uw aanmelding voor uitkering IOAW ontvangt u een bevestiging per e-mail. Uw aanmelding is hierna ook geplaatst in uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen.

Aanmelden Workshops

In Mijn Tholen kunt u zich na uw aanmelding uitkering IOAW inschrijven voor de eerste workshop "Werk en inkomen". Doe dit binnen 1 week na uw aanmelding. Lukt dit niet binnen een week dan moet u zich eerst weer opnieuw aanmelden. In totaal volgt u drie workshops.

Uw persoonlijke internetpagina Mijn Tholen is te benaderen via https://mijn.tholen.nl/pip/login

Let op! Als u een verouderde browser gebruikt dan werken sommige onderdelen mogelijk niet goed tijdens de aanmelding. U kunt daarom het beste een browser zoals Google Chrome gebruiken.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor de IOAW-uitkering zijn:

Daarnaast voldoet u aan 1 van de volgende voorwaarden:

 1. U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden. U heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 2. U kreeg op of na uw 50e jaar recht op een WGA-uitkering. U bent herkeurd en bent voor minder dan 35% arbeidsongeschikt. Hierdoor is de WGA-uitkering gestopt.
 3. U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). U heeft een partner die na 31 december 1971 geboren is. U heeft geen kinderen onder de 12 jaar.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving