Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een bijstandsuitkering aanvraagt moet de gemeente uw aanvraag eerst beoordelen. Dit kan een aantal weken duren. Tot die tijd heeft u geen inkomen.

Duurt het beoordelen van uw aanvraag langer dan 4 weken? Dan krijgt u een voorlopig voorschot, zodat u toch geld heeft. Dit voorschot hoeft u niet zelf aan te vragen. De gemeente betaalt u dit uit, als u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt daarna iedere 4 weken een voorschot, tot de gemeente een beslissing heeft genomen.

Blijkt later dat u toch geen recht heeft op bijstand? Dan moet u het geld dat u is voorgeschoten terugbetalen.

Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan rekent de gemeente uit hoeveel bijstandsuitkering u had moeten ontvangen. De door u ontvangen voorschotten worden hiervan afgetrokken. Het verschil krijgt u uitbetaald als eerste uitkering. De uitbetaalde voorschotten hoeft u niet terug te betalen.

Wat moet ik doen?

De gemeente maakt het voorschot aan u over. U hoeft hiervoor niets te doen.

Heeft u geen voorschot ontvangen? Neemt u dan contact op met de gemeente.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het ontvangen van een voorschot op een bijstandsuitkering zijn:

  • U heeft alle gegevens aangeleverd die de gemeente nodig heeft voor uw aanvraag van een bijstandsuitkering.
  • De gemeente heeft nog geen beslissing genomen of u een bijstandsuitkering krijgt.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar maken als de gemeente u geen of te weinig voorschot uitbetaalt. Is het voorschot voor u noodzakelijk? Dan kunt u de provincie vragen een uitspraak te doen. De provincie kan de gemeente opdracht geven om u een (hoger) voorschot uit te betalen.

Deze uitspraak is geldig totdat de gemeente over uw aanvraag voor bijstand heeft beslist.

Wet en regelgeving