Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als uw eigen bedrijf tijdelijke financiële problemen heeft, kunt u bijstand voor zelfstandigen aanvragen. Dit heet een Bbz-uitkering.

Er zijn 2 verschillende uitkeringen mogelijk:

 • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal)
 • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 12 maanden. De gemeente kan dit met maximaal 24 maanden verlengen. Deze uitkering is meestal een renteloze lening.

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden. Ook kan het nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u misschien ondersteuning krijgen van de gemeente.

Als ondernemer heeft u geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

De Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. Enkele voorbeelden:

 • U wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten;
 • U hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met een krediet of een bijstandsuitkering;
 • U staat op het punt uw bedrijf te beëindigen omdat het niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen;
 • U bent 55 jaar of ouder, hebt een eigen zaak, maar kunt daarvan niet meer in uw levensonderhoud voorzien. Bijvoorbeeld doordat uw gezondheid slechter is geworden of omdat uw zaak niet meer goed loopt.

Lees meer over de regeling op de website van de Rijksoverheid

Sociaal Ondernemersloket Online

U kunt via het Sociaal Ondernemersloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen. Ga daarvoor naar de Doelgroepscan (Stap 1). Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag (Stap 2). Uw melding komt dan automatisch binnen bij de gemeente. Daarna neemt een medewerker van de gemeente contact met u op.

 

Wat moet ik doen?

Om bijstand aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • een recent bankafschrift
 • uw huurcontract of koop- en hypotheekakte van uw woning
 • een recente bewijs van de WOZ-waarde van uw woning
 • een bewijs van uw vermogen
 • uw bedrijfsplan

Hoe werkt het?

 • U woont in de gemeente Tholen
 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland

 

Wat kost het?

Het bedrag dat u kunt lenen wordt berekend in de doelgroepscan. De lening moet u binnen 10 jaar terugbetalen. Hier moet u rente over betalen. In bepaalde gevallen kan de uitkering ook worden omgezet in een gift.

Contactgegevens

U vraagt de bijstand aan bij de gemeente. Na uw aanvraag kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat het genoeg gaat opleveren, om in uw levensonderhoud te voorzien.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving


155 Red een bedrijf! logo

Zit u met uw bedrijf ook in een moeilijke periode? 155 biedt u als ondernemer direct hulp!