Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

U bent zelfstandig ondernemer in Nederland en heeft financiële problemen. In sommige gevallen heeft u recht op aanvullende bijstand. Dit heet bijstand voor zelfstandigen (Bbz).

Er zijn 2 verschillende vormen:

  • een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden, in de vorm van een renteloze lening;
  • een rentedragende lening (bedrijfskapitaal).

De bijstand kan nodig zijn om uw gezin te onderhouden of om uw bedrijf draaiende te houden. Begint u een eigen bedrijf? Ook dan kunt u in sommige gevallen ondersteuning krijgen van de gemeente.

Het Bbz is er voor allerlei soorten ondernemers en situaties. Enkele voorbeelden:

  • u wilt vanuit een uitkering een bedrijf starten;
  • u hebt een bedrijf of bent ZZP-er en hebt te weinig inkomen om van te leven. U kunt tijdelijk hulp krijgen met een krediet of een bijstandsuitkering;
  • u staat op het punt uw bedrijf te beëindigen, omdat het niet goed loopt. U kunt inkomensondersteuning krijgen om de zaak af te bouwen;
  • u bent geboren vóór 1 januari 1960 en hebt een eigen zaak, maar kunt daarmee niet in uw levensonderhoud voorzien. Bijvoorbeeld doordat uw gezondheid slechter is geworden of omdat uw zaak niet meer goed loopt. 

Lees meer over de regeling op de website van de Rijksoverheid.

Let op! 

In verband met gevolgen Coronavirus: versoepeling van de ondersteuningsregeling voor ondernemers en ZZP'ers!

Bijstand aanvragen vanwege het coronavirus

De voorwaarden voor het krijgen van bijstand voor zelfstandigen zijn tijdelijk versoepeld. Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken.

Vraagt u bijstand aan omdat u lagere inkomsten heeft door het coronavirus? Dan beslissen wij sneller over uw aanvraag.

Minder inkomsten door het coronavirus

Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) aanvragen bij de gemeente. Hiermee krijgt u een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Naast de tijdelijke financiële ondersteuning is het voor zelfstandige ondernemers die geen of onvoldoende inkomsten hebben belangrijk zich te heroriënteren. De gemeente kan samen met u inventariseren of en welke ondersteuning hierbij nodig is. Voor verdere informatie en het aanvragen verwijzen wij u naar de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO).

Dit zijn de regels:

  • U krijgt de extra inkomsten voor maximaal 3 maanden. 
  • De extra inkomsten vullen uw inkomen aan tot de bijstandsnorm (tot maximaal € 1500 netto)
  • U hoeft de extra inkomsten niet terug te betalen.

Wij kijken alleen naar uw inkomsten als ondernemer. Uw vermogen of de inkomsten van uw partner nemen wij niet mee in de beoordeling. 

U kunt ook een tijdelijke lening voor extra bedrijfskapitaal aanvragen. Hiervoor betaalt u een lager rentepercentage dan normaal. De overheid heeft verschillende maatregelen genomen om ondernemers te helpen. Kijk voor meer informatie op de volgende websites: Belastingdienst, Kamer van Koophandel, Ondernemersplein.

Gemeentelijke belastingen Sabewa

Voor ondernemers en bedrijven die vanwege de coronamaatregelen in de financiële problemen komen, is het mogelijk om uitstel van betaling of gespreide betaling van de gemeentelijke belastingen aan te vragen. Dit kan op de website van Sabewa.

Sociaal Ondernemersloket Online

U kunt via het Sociaal Ondernemerloket Online (SOLO) zien of u in aanmerking komt voor bijstand voor zelfstandigen. Ga daarvoor naar de Doelgroepenscan (Stap 1). Komt u in aanmerking? Dan kunt u zich meteen melden voor een aanvraag (Stap 2). Uw melding komt dan automatisch binnen bij de gemeente.

De verwachting is dat de doelgroepenscan versoepeld wordt vanwege het coronavirus. Wanneer u zich nu (ondanks een negatieve scan) aanmeldt, zullen wij met de nieuwe regeling beoordelen of u voor financiële hulp in aanmerking komt.

Contactgegevens

Na ontvangst van uw aanvraag beoordeelt de gemeente of uw bedrijf voldoende inkomen oplevert om van te leven. Een medewerker van de gemeente neemt hierover contact met u op.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving


155 Red een bedrijf! logo

Zit u met uw bedrijf ook in een moeilijke periode? 155 biedt u als ondernemer direct hulp!