Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente kan uw bijstandsuitkering verlagen, tijdelijk stoppen of helemaal stoppen als u zich niet aan de voorwaarden houdt. Ook kunt u een boete krijgen. De gemeente houdt wel rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden.

Hoe werkt het?

U moet aan deze voorwaarden voldoen, anders kan de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen:

  • U houdt zich aan de gemaakte afspraken over bijvoorbeeld sollicitatieplicht of bijscholing.
  • U geeft alle wijzigingen in uw situatie door aan de gemeente.
  • U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden.
  • U gedraagt zich tegenover gemeenteambtenaren. U scheldt ze bijvoorbeeld niet uit en gebruikt geen geweld.
  • U kunt laten zien dat uw Nederlands goed genoeg is. Of u doet uw best om uw Nederlands te verbeteren.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving