Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als uw kind naar de kinderopvang gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dat regelt u via de Belastingdienst. Daarnaast kunt u van de gemeente een aanvullende bijdrage krijgen. Bijvoorbeeld omdat u een re-integratietraject of een opleiding volgt.

Volgt u geen re-integratietraject of opleiding? Dan komt u niet in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.

Wat moet ik doen?

Zo vraagt u een aanvullende bijdrage voor kinderopvang aan:

  • U vraagt de aanvullende bijdrage aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het aanvragen van een aanvullende bijdrage voor kinderopvang zijn:

  • U werkt, volgt een traject om werk te vinden, doet een opleiding of een inburgeringscursus.
  • U krijgt alleen kinderopvangtoeslag over het aantal uren dat u werkt. De Belastingdienst kijkt naar de uren van de partner die het minst werkt.
  • De kinderopvang staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).
  • U heeft een contract met de kinderopvang.
  • U betaalt de kinderopvang.
  • Het kind staat ingeschreven op uw woonadres.
  • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of u betaalt veel mee aan de onderhoud van het kind.
  • U heeft de Nederlandse identiteit of heeft een geldige verblijfsvergunning.
  • Het kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Soms zijn er extra regels. Bijvoorbeeld als u co-ouder bent of toeslagpartner bent van een familielid. Alle regels staan op de website van de Belastingdienst.

Wet en regelgeving