Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Als u een uitkering (Participatiewet, IOAW, BBZ of IOAZ) ontvangt van onze gemeente, ontvangt u met ingang van 24 augustus 2015 geen maandelijks formulier rechtmatigheid meer van de gemeente (het zogenaamde IV-tje).

Alleen als er een wijziging heeft plaatsgevonden, of binnenkort gaat plaatsvinden, in onderstaande gegevens moet u dit voor de 10e van de maand melden met het digitale formulier “Wijzigen uitkeringsgegevens”.

Om wat voor wijzigingen gaat het?

  • Verandering in uw persoonlijke, gezins- of woonsituatie, bijvoorbeeld wijziging in aantal inwonende personen, een inwonend kind dat 21 jaar wordt, verhuizing, scheiding, geboorte of samenwonen; verblijfsvergunning;
  • Verandering in uw financiële situatie, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid, ZW, WW, pensioen, alimentatie, wijziging bankrekening of eigen vermogen;
  • Als u op vakantie gaat in binnen- of buitenland (4 weken voor datum vertrek).

Als u een wijziging in uw inkomsten heeft, moet u dit doorgeven en bewijsstukken daarvan bijvoegen (uploaden). Als bewijsstuk geldt een specificatie van uw loon of uitkering met daarop onder andere vermeld het bruto en netto bedrag en de periode waarop de betaling betrekking heeft.

Let op:

Indien u een partner heeft dient uw partner zijn/haar digitale handtekening te zetten voor de doorgegeven wijziging met zijn/haar DigiD. Dit doet uw partner via het digitale formulier ‘Partnerverklaring’. Pas daarna zullen wij de doorgegeven wijziging verwerken.

Als u de wijziging voor de 10e van de maand digitaal doorgeeft, kan de gemeente Tholen dit nog in dezelfde maand verwerken. Hiermee voorkomt u:

  • Dat u mogelijk een onjuist bedrag ontvangt;
  • Ten onrechte een uitkering ontvangt.

Wat moet ik doen?

U kunt via deze website van de gemeente Tholen een wijziging op uw uitkeringsgegevens doorgeven. Hierbij maakt u gebruik van uw DigiD login gegevens. Zorg dat u de bewijsstukken in digitale vorm heeft om ze bij te kunnen voegen.

Hoe werkt het?

Vanaf heden kunt u een boete krijgen als u nalaat wijzingen door te geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de verordening en beleidsregels op deze pagina.

Wanneer kunt u een boete krijgen?

De gemeente krijgt signalen van bijvoorbeeld verhuizingen, inkomsten, vermogen en voertuigen van diverse instanties. We controleren achteraf of de hoogte van uw uitkering correct is en/of u uw uitkering nog steeds rechtmatig ontvangt.

Komt u de verplichting van het tijdig doorgeven van mutaties niet na, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering en resulteren in een boete.

U kunt een boete opgelegd krijgen als u zich niet aan de inlichtingenplicht houdt. U krijgt een boete opgelegd als u informatie die van belang is voor uw recht op een uitkering of voor de hoogte ervan, niet of te laat doorgeeft aan de gemeente. U pleegt dan fraude.

Hoe hoog is de boete?

De boete die u krijgt als u zich niet houdt aan de inlichtingenplicht is maximaal 100% of 150% van het bedrag dat u onterecht aan uitkering heeft gekregen. U krijgt een boete van maximaal 100% van dat bedrag als u voor de eerste keer informatie niet of niet op tijd hebt doorgegeven. De boete is maximaal150% van dat bedrag als het de tweede of volgende keer is.

Behalve de boete moet u ook het bedrag dat u te veel aan uitkering heeft gekregen volledig terugbetalen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft of u weet niet zeker wat u moet doen, bel dan op werkdagen van 9 tot 16.30 uur het telefoonnummer 14 0166.

Wet en regelgeving