Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Op de basisschool en het voortgezet onderwijs zijn schoolboeken en leermiddelen gratis. Op een voltijdsopleiding in het mbo, vavo of particulier voortgezet onderwijs is dat niet zo.

Zit uw kind op een van deze scholen? Is uw kind jonger dan 18 jaar? Vraag dan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een tegemoetkoming in de schoolkosten aan.

Moet u ook lesgeld of cursusgeld betalen voor uw kind? Vanaf het schooljaar 2015-2016 verdwijnt de tegemoetkoming voor les- of cursusgeld. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Op de website over toeslagen van de Belastingdienst kunt u lezen hoeveel kindgebonden budget u kunt krijgen.

Wat moet ik doen?


Contactgegevens

Vraag uw tegemoetkoming aan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Gebruik hiervoor het digitale aanvraagformulier op de site van DUO, of ga naar een servicekantoor bij u in de buurt. U kunt er ook op de school van uw kind naar vragen.

Wet en regelgeving