Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u:

 • een visum of werkvergunning aanvraagt
 • tijdelijk werkt
 • als vrijwilliger gaat werken

De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

Wat moet ik doen?

Digitaal aanvragen (online)

Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt.

De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op Mijn Justis. Vraag uw organisatie of zij deze mogelijkheid biedt.

Zo vraagt u online een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan:

 • Vraag aan de organisatie waarvoor u een VOG nodig heeft of zij de aanvraag digitaal voor u klaarzetten.
 • U ontvangt een e-mail met daarin een link om de aanvraag af te ronden.
 • Log in met uw DigiD.
 • Controleer uw gegevens.
 • U betaalt de VOG online met IDEAL.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Aanvraag in het gemeentehuis (digitaal)

Kan de organisatie de aanvraag niet digitaal klaarzetten? Vraag dan om het aanvraagformulier bij de organisatie.

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Log in met uw DigiD.
 • Upload het ingevulde formullier bij de gemeente waar u ingeschreven staat.
 • U betaalt de VOG via IDEAL.
 • De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Justis.
 • U krijgt de VOG thuisgestuurd.

Hoe werkt het?

Iedereen kan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten heeft gepleegd. Heeft u wel iets strafbaars gedaan? Dan kijkt Justis of dit van belang is voor de taak of functie waarvoor u de VOG aanvraagt. Doe de VOG-check van Justis om te zien wat uw kans op een VOG is.

Wat kost het?

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kost:

 • voor natuurlijke personen € 41,35
 • als u een VOG online aanvraagt via Justis € 33,85
 • voor bedrijven € 207,00

Vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen krijgen de VOG gratis.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing van Justis, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Wet en regelgeving