Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Particuliere (urnen)graven waar geen rechten meer op rusten en algemene graven waarvan de uitgiftetermijn is verstreken, kan de gemeente opnieuw in gebruik nemen. Bij het opnieuw in gebruik nemen worden de stoffelijke resten van de overledene uit het graf gehaald, waardoor de grafruimte weer beschikbaar komt voor een andere overledene. De stoffelijke resten worden in een knekeldoosje herbegraven in een verzamelgraf. Een verzamelgraf wordt voorzien van een monument waarop de namen van de herbegravenen worden vermeld.

De asbus uit een urnengraf kan na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn worden verstrooid op de algemene verstrooiingsplaats op de begraafplaats. De asbus zelf wordt dan vernietigd.

De gemeente stelt voormalige rechthebbenden van graven die opnieuw in gebruik worden genomen, ten minste één jaar van tevoren hiervan op de hoogte. Daarom is het belangrijk dat de adresgegevens van de rechthebbende bekend zijn bij de gemeente en dat verhuizingen doorgegeven worden. Zijn de gegevens van de rechthebbende niet te achterhalen dan maakt de gemeente het plan om graven opnieuw in gebruik te nemen openbaar en wordt dit ook op het graf aangegeven. De voormalige rechthebbenden hebben gedurende dat jaar de mogelijkheid om alsnog de rechten te verlengen (mits dit gebeurt binnen één jaar na het verstrijken van de rechten) of de overblijfselen te laten herbegraven in een ander particulier graf in plaats van in het verzamelgraf.