Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen. U heeft namelijk toestemming nodig om asbest te verwijderen.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

Asbestdaken zijn vanaf 31 december 2024 verboden.

U kunt asbesthoudend afval naar de milieustraat brengen. Voordat u dit doet moet u eerst bij de gemeente een melding te doen. U krijgt dan een bewijs waarmee u het afval bij de milieustraat kunt afgeven.

Wat moet ik doen?

Om een sloopmelding te doen, heeft u nodig:

 • uw naam en adres (gebouweigenaar)
 • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
 • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
 • de manier waarop u asbest gaat verwijderen

Misschien heeft u een asbestinventarisatierapport nodig. Dit moet van een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau zijn. U heeft geen asbestinventarisatierapport nodig, als:

 • u particulier bent en het gaat om maximaal 35 m² vloerbedekking met asbest erin. Het moet gaan om asbestplaten, asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde vloerbedekking. U mag de asbest zelf uit uw huis of bijgebouw van uw huis verwijderen.
 • uw bedrijf asbesthoudende onderdelen verwijdert, zoals:
  • vloerplaten onder verwarmingstoestellen
  • beglazingskit in de constructie van kassen
  • rem- en frictiematerialen
  • pakkingen uit verbrandingsmotoren
  • verwarmingstoestellen met een vermogen van maximaal 2.250 kW

Hoe werkt het?

Niet iedereen mag zelf asbest verwijderen.

 • Inwoners en woningbouwcorporaties mogen asbest zelf verwijderen. Zij moeten wel aan de regels voldoen. De belangrijkste regel is dat een particulier maximaal 35 m² asbest mag verwijderen. Het moet dan wel in goede staat zijn. Weet u het niet zeker? De gemeente kan u vertellen of u de asbest zelf mag verwijderen. Als dat niet mag, moet u het laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf.
 • Bedrijven moeten asbest altijd laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Wat kost het?

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Bedrijven kunnen in aanmerking komen voor een fiscale regeling.

Contactgegevens

Voor veelvoorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden is een vereenvoudigd webformulier opgesteld. Dit is alleen bedoeld voor particulieren die zelf een beperkte hoeveelheid (maximaal 35 m2) asbest willen verwijderen uit een woning of een bijgebouw bij een woning. U kunt dan een melding doen via het formulier: 'Melding asbest verwijderen particulieren' op deze pagina

Wilt u bijvoorbeeld meer dan 35 m2 verwijderen en/of komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij, dan kunt u geen gebruik maken van dit formulier. Er worden dan meer eisen gesteld. Dit geldt ook als de werkzaamheden in of bij een rijksmonument worden uitgevoerd of als het gebouw gelegen is in het zogenaamde 'beschermd stadsgezicht' van Tholen of Sint-Maartensdijk. De sloopmelding moet in deze gevallen worden ingediend via het Omgevingsloket Online (OLO).

 

Wet en regelgeving