Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

Asbest is kankerverwekkend materiaal. Daarom mag u niet zomaar asbest verwijderen. U moet eerst een sloopmelding doen voordat u begint met de werkzaamheden.

Asbest kan voorkomen in:

 • vlakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • bloembakken
 • golfplaten (daken van schuren en garages)
 • standleiding (afvoer toilet)
 • brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • vinylzeil of oude vloerbedekking (asbesthoudende onderlaag)
 • oude huishoudelijke apparaten

U kunt asbesthoudend afval naar de milieustraat brengen. Voordat u dit doet moet u eerst bij de gemeente een melding doen. U krijgt dan een bewijs waarmee u het afval bij de milieustraat kunt afgeven.

Wat moet ik doen?

Zo meldt u dat u asbest gaat verwijderen:

Voor veelvoorkomende asbestverwijderingswerkzaamheden is een vereenvoudigd webformulier opgesteld. Dit is alleen bedoeld voor particulieren die zelf een beperkte hoeveelheid (maximaal 35 m2) asbest willen verwijderen uit een woning of een bijgebouw bij een woning. U kunt dan een melding doen via het formulier: 'Melding asbest verwijderen particulieren' op deze pagina.

Wilt u bijvoorbeeld meer dan 35 m2 verwijderen en/of komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij, dan kunt u geen gebruik maken van dit formulier. Er worden dan meer eisen gesteld. Dit geldt ook als de werkzaamheden in of bij een rijksmonument worden uitgevoerd of als het gebouw gelegen is in het zogenaamde 'beschermd stadsgezicht' van Tholen of Sint-Maartensdijk. De sloopmelding moet in deze gevallen worden ingediend via het Omgevingsloket Online (OLO):

 • Ga naar Omgevingsloket online
 • U geeft aan dat u een melding doet (als particulier of namens een bedrijf).
 • U logt in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • uw naam en adres (gebouweigenaar)
  • naam en adres van degene die het asbest gaat verwijderen
  • de dagen en tijden dat u asbest gaat verwijderen
  • de manier waarop u asbest gaat verwijderen
  • eventueel: een asbestinventarisatierapport

Als bedrijf doet u de melding minimaal 4 weken van tevoren. Er zijn uitzonderingen. Bijvoorbeeld als het gaat om een reparatie, waarbij de bewoner niet 4 weken kan wachten op het weghalen van het asbest. Dan kunt u de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren doen.

Bent u particulier en verwijdert u het asbest zelf? Doe de melding minimaal 5 werkdagen van tevoren.

Hoe werkt het?

De voorwaarden voor het laten verwijderen van asbest zijn:

 • U laat het asbest verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
 • Het bedrijf maakt van tevoren een asbestinventarisatierapport.

Wilt u zelf asbest verwijderen? Dan zijn dit de voorwaarden:

 • U bent particulier. Het gaat om uw woning.
 • U verwijdert een dak of vloer van maximaal 35 m².
 • Het asbest is in goede staat.
 • Platen en dakpannen met asbest zitten alleen met schroeven vast aan ander materiaal.

Wat kost het?

U betaalt de kosten voor het verwijderen van asbest zelf.

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente.

Wet en regelgeving