Ga naar de content van deze pagina.

Omschrijving

De gemeente Tholen heeft de Afvalstoffenheffing ondergebracht bij het centraal belastingkantoor SaBeWa Zeeland (Samenwerking Belastingen en Waardebepaling).

Bezwaar en beroep

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen de aanslag voor de afvalstoffenheffing.

Wet en regelgeving