Ga naar de content van deze pagina.

Momenteel is er een noodverordening van kracht waarin staat dat bijeenkomsten of activiteiten niet meer door mogen gaan. Een noodverordening is een overheidsbesluit dat wordt genomen in een noodsituatie. Mocht het noodzakelijk zijn, dan wordt er gehandhaafd op de noodverordening, oftewel: er wordt voor gezorgd dat iedereen zich aan de regels houdt. Doe je dit niet, dan pleeg je een misdrijf.
De politie en de gemeenten werken samen aan het handhaven van de maatregelen. Zowel de politie, als de gemeente (in naam van het lokale bestuur), kan organisatoren en ondernemers aanspreken op het niet naleven van de verordening.
 
De noodverordening betekent kortweg dat het verboden is bijeenkomsten te hebben of te organiseren. Dit geldt voor verenigingen, kerken, clubs, horecagelegenheden, festivals etc.  Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst binnen of buiten wordt gehouden. Ook wordt geen verschil gemaakt tussen bijvoorbeeld  bezoekers van een festival of het bedienend personeel. 
Een uitzondering wordt gemaakt voor gebouwen bestemd voor openbaar vervoer. Ook wordt een uitzondering gemaakt  voor de gezondheidszorg en voor reguliere activiteiten in bedrijven en instellingen, voor zover het personen betreft die daar werkzaam zijn.


De voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft 27 maart besloten het aanbieden van recreatief nachtverblijf te verbieden vanaf maandag 30 maart 2020, 12.00 uur tot uiterlijk 10 mei 2020 (indien nodig). Hieronder wordt in elk geval verstaan het aanbieden en gebruik maken van recreatief nachtverblijf in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, pensions, jachthavens en camperplaatsen. De aanleiding van dit verbod is de vrees dat door de toestroom van toeristen, die een of meer nachten verblijven in de provincie Zeeland, een zodanige druk leggen op de beschikbare medische voorzieningen, dat de zorgcontinuïteit niet kan worden gegarandeerd.


Document: NOODVERORDENING VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND D.D. 27 MAART 2020(pdf228 KB)


- 28 maart 2020: E-mail burgemeester aan hoteliers n.a.v. noodverordening d.d. 27 maart 2020(pdf36 KB)

- 28 maart 2020: E-mail burgemeester aan recreatieondernemers n.a.v. noodverordening d.d. 27 maart 2020(pdf37 KB)

- 25 maart 2020: E-mail burgemeester aanvullend aan kerkbesturen- en raden geen samenkomsten te houden(pdf12 KB)

- 25 maart 2020: E-mail burgemeester aan kerkbesturen- en raden oproep geen samenkomsten te houden(pdf11 KB)

- 25 maart 2020: E-mail burgemeester aanvullend aan begrafenisondernemers aanscherping maatregelen(pdf25 KB)

- 25 maart 2020: E-mail burgemeester aan begrafenisondernemers aanscherping maatregelen(pdf8 KB)

- 20 maart 2020: Gemeentelijk handelingskader(pdf34 KB)

- 20 maart 2020: E-mail burgemeester aan begrafenisondernemers over richtlijnen noodverordening

- 17 maart 2020: E-mail burgemeester aan organisatoren (rommel)markten over richtlijnen noodverordening

- 13 maart 2020: E-mail burgemeester aan kerkbesturen en -raden over de richtlijnen noodverordening

- 13 maart 2020: E-mail burgemeester aan kerkbesturen en -raden navolging richtlijnen noodverordening(pdf19 KB)