Ga naar de content van deze pagina.

Het belangrijkste doel van noodopvang is dat ouders in de cruciale beroepen of vitale processen kunnen blijven werken. Daarvoor is goede en verantwoorde opvang voor hun kinderen (voor zover zij dit niet zelf kunnen organiseren) noodzakelijk. Hierom zijn door het Rijk een aantal maatregelen genomen.


Gemeente Tholen heeft hiervoor een plan van aanpak(pdf4 MB) gemaakt om de noodopvang goed te kunnen coördineren. 


Ouders werkzaam in cruciale beroepen of vitale processen die normaal geen gebruik maken van kinderopvang en dit nu wel nodig hebben, kunnen zich melden bij de aangewezen locaties of bij de basisschool per kern. Deze informatie is inmiddels ook bekend bij de consultatieteams in gemeente Tholen.