Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 

Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u vanuit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) een tijdelijke uitkering aanvragen bij de gemeente. Hiermee kunt u een tijdelijke aanvulling voor levensonderhoud op uw inkomen krijgen. Ook is er de mogelijkheid om vanuit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) geld te lenen voor extra bedrijfskapitaal. Voor verdere informatie en het aanvragen van de tijdelijke uitkering verwijzen wij u naar: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO). Voor verdere informatie en het aanvragen van de tijdelijke lening bedrijfskapitaal verwijzen wij u naar: Tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen (TOZO).

 

LET OP!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten hiervoor te maken. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Bel naar 14 0166 en wij helpen u graag verder. 

 

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Meer informatie over de NOW leest u op de pagina van de Rijksoverheid.

 

De eerste aanvraagperiode van de NOW is gesloten vanaf 6 juni 2020. Als u in de eerste periode NOW heeft aangevraagd: op 20 mei 2020 zijn er een aantal aanpassingen in de NOW-regeling bekendgemaakt die misschien gevolgen voor u hebben. De tweede aanvraagperiode NOW  liep tussen 6 juli en 31 augustus 2020. 

 

Binnenkort gaat de derde aanvraagperiode NOW in. Het kabinet verlengt de NOW per 1 oktober nogmaals, met 3 tijdvakken van 3 maanden. Het UWV streeft ernaar het eerstvolgende aanvraagtijdvak per 16 november 2020 te openen. Daarbij kan met terugwerkende kracht een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december). Het tweede tijdvak loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor elk tijdvak kan een werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Ook als een werkgever geen aanspraak heeft gemaakt op de NOW 1 of  2,  kan de werkgever gebruik maken van de NOW 3.

 

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is het vervolg op TOGS.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de overheidsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Heeft u moeite om uw vaste lasten te betalen door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) maximaal € 50.000 ontvangen.

 

De regeling staat open voor ondernemers in specifieke branches. Maak alleen gebruik van de regeling als u deze echt nodig heeft.

 

U kunt de TVL-subsidie aanvragen van dinsdag 30 juni 2020 12:00 uur tot en met 30 oktober 2020 17:00 uur.

 

Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Bekijk dan het laatste nieuws over de financiële regelingen van Rijksoverheid.

 

Informatie voor de toeristische en recreatieve sector

Een Zeeuws noodfonds alleen voor de recreatiesector is niet mogelijk. Dit omdat er niet afgeweken kan worden van de landelijke lijn en omdat er niet voor één specifieke sector regelingen kunnen komen en voor andere niet. Iedere ondernemer kan gebruik maken van de landelijke regelingen die er zijn.

 

Vanuit Impuls Zeeland wordt nagegaan welke borgstellingskredietregelingen er bij banken beschikbaar zijn voor ondernemers in deze sector. Op de website van Impuls Zeeland staat een overzicht van landelijke als regionale regelingen en informatie voor ondernemers. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kan contact worden opgenomen via dit e-mailadres: coronaloket@impulszeeland.nl. Vanuit deze site worden ook de vragen vanuit de toeristische sector in kaart gebracht.

 

Belangrijk om te weten is dat alle ondernemers in Zeeland die een financieringsbehoefte hebben, de komende drie maanden bij Impuls Zeeland een voucher kunnen aanvragen waarin een deel van de kosten voor het inhuren van een (financieel) adviseur worden vergoed. Normaal worden deze vouchers van Zeeland Financial Matching alleen ingezet voor innovatieve bedrijven met specifieke innovatievragen, maar deze eis komt komende maanden te vervallen. 

 

Meer ruimte terrassen horecaondernemers

In de periode tot 1 november 2020 krijgen Thoolse horecaondernemers meer ruimte voor hun terrassen. Met deze verruiming kunnen zij beter voldoen aan de voorwaarde van social distancing. Verschillende horecaondernemers deden al een verzoek aan het college in deze richting. 

Het college geeft toestemming bestaande terrassen op openbare grond uit te breiden, zodat coronamaatregelen- zoals bijvoorbeeld afstand houden, beter kunnen worden nageleefd. Het is in principe niet de bedoeling dat extra tafels en stoelen worden bijgeplaatst, al krijgt men daar wel ruimte voor op het moment dat nu geen terras aanwezig is. In dat geval mogen - waar mogelijk - 5 tafels worden bijgeplaatst. Aan de ondernemers wordt uitdrukkelijk verzocht zelf de omwonenden te informeren over de uitbreiding van hun terras en om, als sprake is van meerdere horecaondernemers bij elkaar, gezamenlijk een plan in te dienen.

Een kernteam van de gemeente zal de verzoeken beoordelen. Daarbij wordt gelet op zaken als verkeersveiligheid, weggebruik door voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers, toegankelijkheid van hulpdiensten en de mogelijkheden (en onmogelijkheden) in het geval van een weekmarkt. Omdat elke locatie anders is, is dit een maatwerktraject. De uitbreiding is tijdelijk en alleen bedoeld voor gevestigde horecaondernemers. In oktober vindt een heroverweging plaats, of zoveel eerder als maatregelen vanuit het Rijk of de Veiligheidsregio Zeeland daar aanleiding toe geven.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met de bedrijfscontactfunctionaris Hendrik Kieviet via  telefoonnummer 14 0166.


Belastingen

Sabewa Zeeland heeft in overleg met alle Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen nieuwe maatregelen getroffen met betrekking tot de aanslagoplegging en invordering van de belastingen. Vanaf eind juni start Sabewa Zeeland weer met het opleggen van belastingaanslagen. Dit gaat om nog niet verstuurde gecombineerde aanslagen en aanslagen forensenbelasting. Vanaf augustus worden ook de aanslagen voor zuiveringsheffing bedrijven weer verzonden. Burgers en ondernemers die de belastingen nog niet hebben betaald, krijgen uitstel tot 1 september 2020. Er kunnen ook betalingsregelingen worden getroffen, dit betreft maatwerk en is op aanvraag van de burger/ondernemer. Vanaf september zal Sabewa Zeeland weer aanmaningen versturen voor de nog niet betaalde belastingen.

 

Arbeidsmigranten in de coronacrisis

Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek Het is belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming dat u en uw medewerkers de richtlijnen van het RIVM naleven. Als meerdere medewerkers besmet raken, kan dit gevolgen hebben voor uw bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om uw medewerkers in staat te stellen hun werk veilig en gezond te doen.
Lees meer op de infographic(pdf266 KB) van Rijksoverheid.

 

Vignet voor grensarbeiders met cruciale beroepen

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Zie hierover ook het bericht van Rijksoverheid. Rijksoverheid heeft hiervoor een overzicht gemaakt van vragen en antwoorden(pdf40 KB).

 

 Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.