Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Als gevolg van de coronacrisis kan sprake zijn van een forse inkomensdaling waardoor de noodzakelijke kosten niet meer betaald kunnen worden. Denk hierbij aan woonkosten en nutsvoorzieningen. Om te helpen is er de TONK die u kunt aanvragen bij de gemeente. Voor verdere informatie en voor het aanvragen van de TONK verwijzen wij naar: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 

Heeft u minder inkomsten door het coronavirus? Veel ondernemers hebben minder of geen inkomen door het coronavirus. Heeft u te weinig inkomsten door het virus? Dan kunt u vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) een tijdelijke uitkering aanvragen bij de gemeente. Hiermee kunt u een tijdelijke aanvulling voor levensonderhoud op uw inkomen krijgen. 

Ook is er de mogelijkheid om vanuit de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geld te lenen voor extra bedrijfskapitaal. Voor verdere informatie en het aanvragen van de tijdelijke uitkering verwijzen wij u naar: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Voor verdere informatie en het aanvragen van de tijdelijke lening bedrijfskapitaal verwijzen wij u naar: Tijdelijke lening bedrijfskapitaal aanvragen (Tozo).

Informatie over ondersteuning als u zich wilt heroriënteren op de toekomstmogelijkheden van uw bedrijf alsook ondersteuning bij (het voorkomen van) schulden is op bovenstaande pagina's te vinden. 

 

LET OP!

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer geen extra kosten hiervoor te maken. Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Bel naar 14 0166 en wij helpen u graag verder. 

De overheid heeft meerdere regelingen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Met de regelingen kunt u bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of tegemoetkoming in de loonkosten. Andere regelingen maken het makkelijker om aan krediet te komen. 

 

Overzicht regelingen voor ondernemers

Kamer van Koophandel (link naar externe website)

 

Provincie Zeeland (link naar externe website). Hier vindt u welke maatregelen er ook vanuit de Provincie zijn genomen om ondernemers te helpen tijdens de corona-crisis. Denk bijvoorbeeld aan vouchers, corona-overbruggingslening, SOS dockwise.

 

Informatie voor de toeristische en recreatieve sector

Vanuit Impuls Zeeland wordt nagegaan welke borgstellingskredietregelingen er bij banken beschikbaar zijn voor ondernemers in deze sector. Op de website van Impuls Zeeland staat een overzicht van landelijke als regionale regelingen en informatie voor ondernemers. Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan kan contact worden opgenomen via dit e-mailadres: coronaloket@impulszeeland.nl. Vanuit deze site worden ook de vragen vanuit de toeristische sector in kaart gebracht.

 

Arbeidsmigranten in de coronacrisis

Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek Het is belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming dat u en uw medewerkers de richtlijnen van het RIVM naleven. Als meerdere medewerkers besmet raken, kan dit gevolgen hebben voor uw bedrijfsprocessen. Daarnaast heeft u op grond van de Arbeidsomstandighedenwet een zorgplicht om uw medewerkers in staat te stellen hun werk veilig en gezond te doen.
Lees meer op de infographic(pdf266 KB) van Rijksoverheid.

 

Vignet voor grensarbeiders met cruciale beroepen

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Zie hierover ook het bericht van Rijksoverheid. Rijksoverheid heeft hiervoor een overzicht gemaakt van vragen en antwoorden(pdf40 KB).

 

 Het vignet is aan te vragen op de website van het Nationaal Crisiscentrum.