Ga naar de content van deze pagina.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor uitvoering van de landelijk regeling TORZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Zelfstandigen kunnen voor drie maanden bij de gemeente een uitkering aanvragen zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Dit is een gift. Er wordt niet gekeken naar de financiële situatie van de aanvrager, dus geen zogenoemde vermogens- of partnertoets. Op dit moment is er nauw contact met het IMK over de uitvoering van de regelingen en het verwerken van de aanvragen.

Hoewel er een versnelde procedure voor wordt opgezet, waarschuwt het kabinet dat deze maatregel nog juridisch uitgewerkt moet worden. Zelfstandigen moeten dus nog even geduld hebben voordat ze deze bijstandsregeling kunnen aanvragen. Lees verder op de pagina Hulp voor ondernemers.