Ga naar de content van deze pagina.

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Als gevolg van de coronacrisis kan sprake zijn van een forse inkomensdaling waardoor de noodzakelijke kosten niet meer betaald kunnen worden. Denk hierbij aan woonkosten en nutsvoorzieningen. 

 

Om te helpen is er de TONK die u kunt aanvragen bij de gemeente. Voor verdere informatie en voor het aanvragen van de TONK verwijzen wij naar: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK).