Ga naar de content van deze pagina.

Per 1 oktober 2021 zijn de financiële steunmaatregelen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) stopgezet. Veel ondernemers die geraakt waren door de coronamaatregelen hebben ondertussen zelfstandig of met hulp van de gemeente hun bedrijf voort kunnen zetten of een andere baan gevonden. Toch wordt per 1 oktober een verhoogde instroom in de bijstand voor zelfstandigen (Bbz) verwacht. Om uw bedrijf draaiende te houden of om uw gezin te onderhouden, kan Bbz nodig zijn. Vanwege de aard van de Bbz heeft het kabinet besloten om de voorwaarden voor de Bbz tijdelijk te versoepelen tot 1 januari 2022. 

 

Versoepelingen

Zo worden aanvragen met terugwerkende kracht tot maximaal twee maanden mogelijk en komt de vermogenstoets te vervallen. Wel toetsen we uw bedrijf op levensvatbaarheid, moet u bewijsstukken en cijfermateriaal aanleveren en moet uw administratie op orde zijn. Bbz is een uitkering op bijstandsniveau voor maximaal 36 maanden, in de vorm van een renteloze lening of een rentedragende lening (bedrijfskapitaal). Deze tijdelijke versoepeling van de regels gelden alleen voor nieuwe aanvragen Bbz. Als u voor 1 oktober 2021 al Bbz levensonderhoud ontving gelden deze regels niet. De aanpassingen in het Bbz gelden ook niet voor leningen voor bedrijfskapitaal. Voor het bedrijfskapitaal is uw zakelijk en privévermogen van belang. Met ingang van 1 januari 2022 zal de Bbz weer zonder wijzigingen worden uitgevoerd. 

 

Overige ondersteuning

De gemeente Tholen kan u ook ondersteuning bieden in de vorm van financiering, coaching, om- en bijscholing, hulp bij schulden of het zoeken naar een baan. Samen met een bedrijfsadviseur wordt uw situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar de toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf. U kunt hiervoor op de website van de gemeente Tholen een aanvraag indienen.

 

Aanvraag indienen

Op www.tholen.nl/inwoners/laag-inkomen-en-uitkering/bijstand-voor-zelfstandigen  kunt u een aanvraag indienen voor Bbz of overige ondersteuning en vindt u meer informatie.