Ga naar de content van deze pagina.

Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zeeland van kracht tot 1 april of zoveel eerder als mogelijk.

 

Momenteel is er een noodverordening van kracht waarin staat dat bijeenkomsten of activiteiten met meer dan 100 personen niet meer door mogen gaan. Een noodverordening is een overheidsbesluit dat wordt genomen in een noodsituatie. Mocht het noodzakelijk zijn, dan wordt er gehandhaafd op de noodverordening, oftewel: er wordt voor gezorgd dat iedereen zich aan de regels houdt. Doe je dit niet, dan pleeg je een misdrijf.

 

De Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zeeland maart 2020 betekent kortweg dat het verboden is om bijeenkomsten te hebben of te organiseren waar meer dan 100 mensen gelijktijdig samenkomen. Dit geldt voor verenigingen, kerken, clubs, horecagelegenheden, festivals etc.  Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst binnen of buiten wordt gehouden. Ook wordt geen verschil gemaakt tussen bijvoorbeeld  bezoekers van een festival of het bedienend personeel: 100 personen is het maximum. Een uitzondering wordt gemaakt voor gebouwen bestemd voor openbaar vervoer. Ook wordt een uitzondering gemaakt  voor de gezondheidszorg en voor reguliere activiteiten in bedrijven en instellingen, voor zover het personen betreft die daar werkzaam zijn. 


Document: NOODVERORDENING VEILIGHEIDSREGIO ZEELAND AFGELASTEN BIJEENKOMSTEN 100 OF MEER PERSONEN


- 20 maart 2020: Gemeentelijk handelingskader(pdf34 KB)

- 20 maart 2020: E-mail burgemeester aan begrafenisondernemers over richtlijnen noodverordening(pdf30 KB)

- 17 maart 2020: E-mail burgemeester aan organisatoren (rommel)markten over richtlijnen noodverordening(pdf7 KB)(pdf7 KB)

- 13 maart 2020: E-mail burgemeester aan kerkbesturen en -raden over de richtlijnen noodverordening(pdf21 KB)

- 13 maart 2020: E-mail burgemeester aan kerkbesturen en -raden navolging richtlijnen noodverordening(pdf19 KB)(pdf19 KB)